Author profile picture

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week: het Open Data-Portaal van de gemeente. Lees hier alle afleveringen in deze serie.

 

“We zullen moeten samenwerken om een verhaal te vertellen met data. Zo kunnen we burgers betrekken bij de verzamelde data van hun stad”Gaby Rasters, gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven zet al jaren in op slim gebruik van data. Om de eigen organisatie en dienstverlening beter te maken, maar ook voor anderen om ermee aan de slag te gaan via het open data-portaal. Na een jaar inventariseren welke datasets er allemaal beschikbaar zijn bij de gemeente, wat de inhoud van deze sets zijn en hoe deze worden bijgehouden, heeft de gemeente DICE online gezet. Op deze lijst is te zien welke datasets er tot nu toe inzichtelijk zijn gemaakt, maar betreft nog een deel van de complete lijst.

“We hebben alle datasets die aanwezig waren verzameld in een groot excelbestand. Deze hebben we vervolgens heel eenvoudig voorzien van een titel en omschrijving. Hierdoor hebben we nu een overzichtelijk bestand met welke datasets we al verzameld hebben, of deze volledig of onvolledig zijn en welke geschikt zijn voor eventuele publicatie”, vertelt datasteward Karen Hendriks.

Hendriks is sinds 1 mei 2016 actief met het project Data-inventarisatie en -classificatie. Vanaf die tijd is zij door de hele organisatie op zoek gegaan naar datasets die her en der onder medewerkers zijn bijgehouden of al in het systeem staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de locaties van oplaadpalen voor elektrische auto’s, waar afvalbakken staan, maar ook financiële data. De gemeente wil zoveel mogelijk datasets beschikbaar stellen via de portal van de gemeente Eindhoven, zodat ook andere partijen ze kunnen gebruiken.

Nu de inventarisatiefase is afgerond, wil de gemeente met enige regelmaat nieuwe data openbaar maken. Binnen welk tijdsbesprek is lastig te zeggen. “Onvolledige datasets moeten nog worden aangevuld en daar gaat veel tijd in zitten. Daarnaast zijn er veel datasets waar vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens in staan. Deze kunnen we niet zomaar openstellen. Dus niet alle datasets die op de DICE-lijst staan zullen opengesteld worden. We gaan in de toekomst wel kijken of we de data zo kunnen ombuigen dat we het kunnen publiceren zonder de persoonlijke gegevens.”

Met het dataportaal hoopt de gemeente data aantrekkelijker te maken voor de burgers. “We zullen daarvoor moeten samenwerken met journalisten om een verhaal te kunnen vertellen met data. Zo kunnen we de burgers meer betrekken bij de verzamelde data van hun stad”, vertelt Gaby Rasters, strategisch adviseur gemeente Eindhoven.

Sinds februari wordt er gebruik gemaakt van het nieuwe dataportaal. Bij elke dataset is het mogelijk om de data te analyseren, exporteren of te gebruiken in apps of op websites.