(c) acpress(e)
Author profile picture

Als je erover nadenkt is het ook raar. Een doorsnee wasstraat gebruikt evenveel water en zeep voor een vuile auto, als voor een auto die elke zaterdag in het sop gaat. Daar wil de de fabrikant van professionele reinigingsmiddelen Caramba uit Duisburg iets aan doen. Samen met de procestechnici van Mayato GmbH ontwikkelt de fabriek een wasinstallatie die door middel van kunstmatige intelligentie kan bepalen hoeveel water en schoonmaakmiddel daadwerkelijk nodig is om een vuile auto weer glanzend schoon te krijgen.

Caramba is een toonaangevende onderneming op het gebied van professionele reiniging. Het bedrijf levert naast middelen voor wasstraten voor auto’s en vrachtwagens, ook voor diverse andere industriële toepassingen reinigingsproducten. In de eigen research- en ontwikkelingsafdeling spelen milieuaspecten een steeds grotere rol. Vandaar dat de gedachte opkwam om in autowasstraten de gebruikte hoeveelheid zeep en water af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte. ,,Het verbruik van reinigingsmiddelen en water is in heel veel gevallen namelijk vele malen hoger dan feitelijk noodzakelijk,” verklaarde Bernd Weyershausen van Caramba in een interview met het magazine van de Kamer van Koophandel Niederrhein.

De toepassing van kunstmatige intelligentie bij autowasstraten leidt volgens de Caramba ook tot een nieuw afrekenmodel voor wasstraten. Tot dusver werden de schoonmaakmiddelen per verbruikte liter doorberekend in de prijs. Dat kan straks per wasbeurt worden bepaald: ‘pay-per-wash’.

Gemiddeld wassen we onze auto zes keer per jaar. Dat komt neer op ruim zeven miljoen wasbeurten per jaar. Het gebruikte water in een wasstraat wordt voor circa 80%  hergebruikt. Zo blijft het waterverbruik beperkt. Een wasstraat verbruikt namelijk afhankelijk van de installatie zo’n 200 tot 650 liter. Een ander voordeel is dat vuil, zoals vogelpoep, insecten, olieresten, vet en smeer, opgevangen, gefilterd en verwerkt wordt. Hierdoor komt er geen vuil in het oppervlaktewater. Dat is overigens ook een argument om je auto niet voor de deur te wassen. Dan spoelt het vieze water namelijk direct het riool in. Dat moet dan weer worden gezuiverd. Vanuit milieuoogpunt bezien kun je je auto dus het beste schoon laten maken in de wasstraat.

De onderneming denkt met kunstmatige intelligentie (artificial intelligent, AI)wasstraten veel duurzamer te kunnen maken dan nu het geval is. ,,Sensoren in de wasstraat scannen het voertuig en de mate van vervuiling. Het systeem analyseert met AI de mate van verontreiniging van de auto en past op grond daarvan de dosering van chemische reinigingsmiddelen en het waterverbruik aan. Daarmee kunnen we het verbruik van schoonmaakmiddelen flink reduceren. Dat leidt weer tot minder chemische stoffen in het afvalwater, waardoor het reinigingsproces van dat water ook weer gemakkelijker gaat. En dat leidt op zijn beurt weer tot vermindering van het gebruik van vers water,” aldus Weyershausen.