Intelligent light control can reduce the risk of falling (c) Opus Novo
Author profile picture

About Opus Novo GmbH

  • Founders: Andreas Frankl und Anton Schnurrer;
  • Founded in: 2020
  • Employees: 8 Mitarbeiter und ca. 3,5 Vollzeitäquivalente;
  • Money raised: Nationale und internationale Förderungen in Höhe von circa 500.000 €; erster Investoreneintritt im 2. Quartal 2022 geplant; großer Marktstart am 01.06.2022;
  • Ultimate goal: Mit Elly einen maximalen Wert an emotionaler Sicherheit in der familiären Altenpflege schaffen;

De elektrotechnici Andreas Frankl en Anton Schurrer waren op een bouwplaats in Wenen toen ze professor Jürgen Osterbrink ontmoetten, het hoofd van het instituut voor verplegingswetenschappen van de medische privé-universiteit Paracelsus (PMU) in Salzburg. In een gesprek stelde Osterbrink de vraag of licht niet kan worden gebruikt om het risico op vallen bij zorgbehoevenden te verminderen.

De twee konden deze vraag pas na drie jaar in het laboratorium beantwoorden – met hun multifunctionele lamp Elly, die over een intelligente lichtregeling beschikt. Deze heeft een oriëntatiebevorderend effect en kan zo het valrisico voor zorgbehoevenden verminderen. Elly is ook verbonden met een app en kan zo familieleden waarschuwen wanneer een gebruiker het bed of de kamer verlaat. Bovendien kunnen uit een mobiliteitslogboek conclusies worden getrokken over de slaapkwaliteit. In deze aflevering van Start-up-of-the-day praat Frankl over de uitdagingen in een groeiende, maar gevoelige markt.

Welk probleem lossen jullie op? 

“Het risico op vallen en desoriëntatie vormt vaak een aanzienlijk gezondheidsrisico voor zorgbehoevenden. Ongeveer 53 procent van de valincidenten doet zich voor in de woon- en slaapruimte. Ongeveer 77 procent van deze valpartijen wordt veroorzaakt door ondeugdelijke verlichting. De gevolgen van elke vierde val moeten in het ziekenhuis worden behandeld en elke 200e val eindigt met de dood (bron: Oostenrijkse Verzekeringsbond).

Dit risico kan kan tot veel zorgen leiden bij familieleden of mantelzorgers. Niet in de laatste plaats omdat het ook belangrijk is de privacy van de zorgbehoevende te beschermen. Deze situatie willen we bij Opus Novo verbeteren, door mantelzorgers laagdrempelige, technische ondersteuning te bieden. De behoefte is er ongetwijfeld. Schattingen zijn dat één op de tien Oostenrijkers actief mantelzorger is, terwijl momenteel slechts 43 procent van de zorgbehoevenden gebruik maakt van ondersteuningsmogelijkheden.”

Leuchte Elly (c) Opus Novo

Hoe komt dat?

“Zorgbehoevend zijn, is in Duitstalige landen en waarschijnlijk ook daarbuiten nog steeds een taboe. Slechts weinigen identificeren zich met de rol van een verzorgend familielid en staan open voor steun en technische hulpmiddelen. We zien het als een van onze kerntaken om het onderwerp onder de aandacht te brengen en mensen aan te moedigen er openlijk over te praten. Dit is een uitdagende, maar zeer belangrijke taak waaraan wij nu en in de toekomst intensief willen werken. Zorgzame familieleden vervullen immers een enorm waardevolle, maar meestal verborgen dienst voor onze samenleving.”

Waarop zijn jullie in het bijzonder trots?

“Al na de eerste tests constateerden we dat we echt een oplossing bieden voor een probleem. Onze eerste proefpersonen wilden Elly na de test niet terugbrengen en het product blijven gebruiken. Dit was voor ons de ultieme bevestiging dat we op de goede weg zijn met ons product.”

Hoe moeilijk was het de financiering rond te krijgen?

“Iedereen kan vroeg of laat in een dergelijke situatie terecht komen. Direct of indirect. In dit opzicht is het niet alleen een grote markt, maar ook een groeiende markt. Ook financieringsinstanties en investeerders, alsmede andere kapitaalverschaffers zoals banken en incubators, worden zich hier steeds meer van bewust. Daarom hebben wij brede steun gevonden, niet alleen financieel, maar ook operationeel, organisatorisch en structureel.”

Sturzgefahr, Elly, Opus Novo, familiäre Altenpflege,
Lamp Elly (c) Opus Novo

Waar willen jullie over vijf jaar staan?

“Met ons product Elly willen wij de gezinszorg voor ouderen helpen vormgeven en een hoog niveau van veiligheid creëren voor iedereen die bij het zorgproces betrokken is. Over vijf jaar moet Elly beschikbaar zijn in alle landen van de Europese Unie, alsmede in Noord-Amerika en Japan.”

Waarin onderscheidt zich jullie product van andere?

“Met onze sensortechnologie en individueel instelbare lichtregeling kunnen wij zorgbehoevenden een maximum aan privacy bieden. Tegelijkertijd worden mantelzorgers enorm ontlast. Door de combinatie van haar functies is Elly tot dusver uniek op de markt en de technologie wordt beschermd door verschillende octrooien.”