Author profile picture

Bedrijven en particulieren met ideeën rond connected, coöperatief en geautomatiseerd rijden krijgen nu de kans om hun plannen in de praktijk te gaan testen. Onder de naam MobilitymoveZ.NL is een aanbestedingsvraag uitgezet die de volgende stap moet gaan opleveren voor de oplossing van diverse mobiliteitsvraagstukken. Het Ministerie van I&M, de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Tilburg en Helmond daarvoor een aantal aanbestedingssites in binnen- en buitenland ingeschakeld.

Doel is om samen met nationale en internationale private partijen in de komende 4 jaar in de stedelijke omgeving geautomatiseerd rijden (zowel personen- als goederenvervoer) te gaan testen. Dit alles in ‘normale omstandigheden’, dus in de dagelijkse praktijk met reguliere consumenten en werkgevers.

Daarbij gaat het dus niet alleen om techniek maar vooral ook om het gebruik en de impact daarvan op gebruikers, werkgevers, verkeersmanagers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere direct belanghebbenden in de dagelijkse praktijk in en om de stad.

Naast de automatisering van voertuigen (geautomatiseerd rijden) en de onderlinge communicatie en data-uitwisseling (connected en coöperatief rijden) zullen ook ‘on demand’ functies (MaaS – Mobility as a Service) en de benodigde voorzieningen voor zero emissie vervoer en transport deel uitmaken van deze test- en ontwikkelomgeving. De vooraanbesteding richt zich op autofabrikanten, aanbieders van MaaS-diensten, toeleveranciers, ICT-bedrijven met een focus op en met capaciteiten in verkeer en mobiliteit, leasemaatschappijen, auto-importeurs en verzekeraars.

Het is de bedoeling om met de geïnteresseerde bedrijven afzonderlijke overeenkomsten af te sluiten. De overheid zal op haar beurt op basis van de praktijkbehoeften de nodige randvoorwaarden bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatievoorzieningen, ontheffingen en experimenteerruimte in wet- en regelgeving. De Eindhovense startup Amber Mobility gaf eerder al aan gebruik te willen maken van die mogelijkheden: dat bedrijf wil medio 2018 de eerste gedeeltelijk autonoom rijdende auto’s op de straat hebben.

Het is de bedoeling om in september met de geïnteresseerde bedrijven te gaan kijken hoe de details worden ingevuld. Gepland is dat dan eind 2017 de eerste overeenkomsten kunnen worden getekend. Vooruitlopend daarop vinden de komende tijd onder de vlag van MobilitymoveZ.NL al een aantal tests plaats.

Geïnteresseerde partijen kunnen meer informatie vinden op www.MobilitymoveZ.NL en hun interesse kenbaar maken. De officiële aankondiging is terug te vinden op de websites van TED en TenderNet.