Author profile picture

Terwijl de hele wereld stil lijkt te staan is het op de virtuele redactie van Innovation Origins drukker dan ooit. Dat gaat zowel op voor het aantal bezoekers op de website als voor de onderwerpen waarover wij kunnen schrijven. Want juist in deze onzekere tijden is het belangrijker dan ooit om te berichten over mensen en bedrijven die onze wereld vooruit willen brengen. Denk daarbij aan die start-up die opensource stofmaskers heeft ontworpen die je kan 3D-printen, of aan studenten die leerlingen aan de middelbare school helpen met het voorbereiden op het eindexamen.

Omdat Innovation Origins vooral bestaat uit freelancers, die in 7 landen gevestigd zijn, is het overgrote deel van ons werk al digitaal. Op ons hoofdkantoor in Eindhoven komen we normaal elke vrijdag samen om te overleggen over interessante nieuwe onderwerpen, maar dat kan ook prima via Slack, WhatsApp of Google Meet. Zo hadden we afgelopen woensdag een meeting met 16 deelnemers uit heel Europa, om elkaar bij te praten over hoe we met dit virus omgaan, zowel persoonlijk als redactioneel.

Het was bijna ontroerend om te merken hoe deze groep mensen achter IO zich inzet om voor een goede nieuwsvoorziening te zorgen en beter en efficiënter dan ooit samenwerkt om dat voor elkaar te krijgen. Ook  buiten de formele vergadermomenten staan we continu met elkaar in contact. We slacken, whatsappen, signalen, mailen, dm’en, meeten en pingen ons een slag in de rondte. Mooi om te zien dat deze groep individuen die zich in de afgelopen 2 jaar heeft gevormd een echt team is geworden met één gezamenlijk doel: lezers een kijkje in de toekomst geven. En mooi ook dat ieder dat vanuit de eigen expertise, achterban en regionale inbedding doet. De optelsom van al die kennis maakt ons krachtig.

Hoewel journalistiek een beroep is waar ‘echte’ contacten essentieel zijn, zien we dat interviews voor een groot deel prima op afstand kunnen worden afgenomen, iets dat we door de internationale aard van ons bedrijf ook al vaker deden. Het enige dat bij Innovation Origins momenteel helaas op een lager pitje staat is het binnenhalen van nieuwe klanten, waardoor de groei die wij al 2 jaar meemaken zou kunnen afremmen. Daar staat tegenover dat we aan een steeds grotere groep mensen juist nu kunnen bewijzen een betrouwbare bron van informatie te zijn als je wil weten hoe de wereld van morgen eruit kan gaan zien.

Het gaat te ver om te zeggen dat we goed voorbereid waren op een crisis als deze; dat geldt voor bijna niemand. Maar wel kunnen we vaststellen dat we als organisatie alles al in huis hadden om juist in een situatie als deze optimaal te presteren. Wij hoeven weinig processen aan te passen om het nieuws te kunnen brengen zoals je van ons gewend bent. Dat blijven we de komende tijd ook zeker doen. Niet alleen over het Coronavirus, maar ook over allerlei andere innovatieve mensen en bedrijven die onze wereld beter maken.