Author profile picture

De luchtkwaliteit van de leefomgeving wordt vanaf 2020 in heel Zuidoost-Brabant gemeten met behulp van een ‘regionaal meetnet’. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met burgerinitiatief AiREAS, de gemeente Eindhoven, de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht, TNO, RIVM, de GGD en een groot aantal regiogemeenten.

Het regionaal meetnetwerk wordt ingezet om een gezonde lucht in de leefomgeving te bevorderen voor zowel stad als platteland. De provincie Noord-Brabant doet mee omdat het handvatten biedt in moeilijke discussies en het draagt bij aan gebiedsgericht werken in deze regio. AiREAS is al langer actief in Eindhoven.

De meetresultaten zijn openbaar, zodat inwoners zelf kunnen controleren hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving

50 meetkasten

De gemeente Eindhoven heeft met AiREAS de afgelopen acht jaar meetkasten in de stad geplaatst om concentraties stikstofdioxide en fijnstof te meten. Het doel is om inzicht te krijgen in de concentratie en bronnen van de luchtvervuiling. Deze meetresultaten zijn openbaar. Zo kunnen inwoners zelf controleren hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. Ook kunnen ze worden meegenomen in besluitvorming over maatregelen die de leefomgeving verbeteren. In 2020 komen in de regio Zuidoost-Brabant vergelijkbare meetkasten zoals in Eindhoven. Zo meet een regionaal meetnetwerk ‘realtime’ stikstofdioxide, fijnstof en ozon. De focus wordt verbreed met naast het stedelijk gebied, ook metingen rond de luchthaven en in het buitengebied met veel intensieve veehouderij.

Door op 50 plaatsen in de regio te meten en door het langdurige karakter van de metingen, ontstaat een goed beeld van de luchtkwaliteit. Over een langere periode kan aan de meetwaarden worden gezien of de luchtkwaliteit werkelijk dankzij (beleids)maatregelen verbetert. Innovatie en onderzoek staan centraal bij het regionaal meetnet. Zo wordt een verdiepend onderzoek naar luchtkwaliteit nabij veehouderijen en de relatie tussen veehouderij en beleving van omwonenden uitgevoerd. Ontwikkelaars van meettechnieken/sensoren en kennisinstellingen kunnen mee testen om zo nog meer betrouwbare en goedkopere meetinstrumenten te ontwikkelen.

Aireas Eindhoven