Author profile picture

E52 is opgericht om een stem te geven aan iedereen die zich bezig houdt met innovatie. Al die verhalen bij elkaar geven een goed beeld van hoe onze wereld er in de toekomst uit kan gaan zien. “Your sneak preview of the future”, noemen we het niet voor niets. Maar het zijn niet alleen de innovatoren die het spel bepalen. De overheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Lees hier meer over de gevolgen van het regeerakkoord voor Brainport Eindhoven

Vandaag is wat dat betreft een belangrijke dag. Het nieuwe regeerakkoord geeft de richting aan voor (als het goed is) de komende vier jaar. Dit is de innovatie-paragraaf, met een klein rolletje voor Eindhoven:

 In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.
 Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.
 Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica.
De mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.
 ESTEC in Noordwijk is de grootste locatie van het European Space Agency. Gezien het grote belang voor het internationaal aanzien van de Nederlandse hightech-industrie zet het kabinet – zonodig met middelen uit de regionale envelop – in op behoud van deze locatie,.
 De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat.
 Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid.
 Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

(Reacties volgen later)