Source: Austrian Institute of Technology
Author profile picture

Een zonnedak voor de snelweg. Tenminste een klein stukje. Die is nog dit jaar te zien bij de parkeerplaats Hegau-Ost langs de autosnelweg A 81 in Baden-Württemberg. Deze route loopt van Würzburg naar de Zwitserse grens. Het project maakt deel uit van het gezamenlijk wegenbouwkundig onderzoek van de drie buurlanden Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (D-A-CH).

Het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, (Duitsland), Forster FF Verkeerstechniek en Austrian Institute of Technology (beide Oostenrijk) hebben een modulaire constructie ontworpen voor overkapping van de snelweg met zonnepanelen. Met dit prototype willen de technici uit beide landen aantonen dat het opwekken van zonne-energie boven stromend verkeer ook in werkelijkheid functioneert.

Het demonstratiemodel bestaat uit een dakvlak van 10 bij 17 m met zonnepanelen. De stalen constructie is ruim 5 meter hoog. “Met dit onderzoeksproject willen we het potentieel van de snelweg voor de opwekking van hernieuwbare energie ontwikkelen”, aldus Steffen Bilger, parlementair staatssecretaris van het bindministerie van vervoer en digitale infrastructuur. “Het overdekken van een snelweg is een bijzondere technische uitdaging vanwege het verkeer eronder. Maar de visie om een al gebruikte oppervlakte opnieuw te gebruiken voor de opwekking van energie die nodig is voor de elektrische voertuigen eronder, is iets dat gewoon moet worden nagestreefd”.

Beperkte toepassingen

Het overkappen van wegen met zonnepanelen is aanzienlijk duurder in vergelijking met dergelijke modules op daken van huizen of op open terreinen. Zo moet de draagconstructie bestand zijn tegen tegen mogelijke botsingen met voertuigen. Een andere complicerende factor is dat dergelijke ondersteuningsconstructies vanaf een lengte van 80 m worden gezien als een tunnel. De constructie moet dan aan nog hogere veiligheidseisen voldoen.

Doel van het Duits-Oostenrijks-Zwitserse onderzoeksproject is dan ook aan te tonen dat constructies als deze onder reële verkeersomstandigheden economisch haalbaar zijn en permanent kunnen worden geëxploiteerd. De modulaire constructie van het demonstratiemodel biedt enkele kostenvoordelen. Toch is grootschalige toepassing van zonnedaken op autosnelwegen op middellange termijn vrij onwaarschijnlijk. Er is namelijk nog een groot potentieel aan gebieden waar duurzame energie goedkoper kan worden opgewekt. Maar voor speciale, plaatselijk beperkte toepassingsgebieden zien de deskundigen zeker toepassingsmogelijkheden voor een zonnedak boven de snelweg, aldus het ministerie.

De bouw van het demonstratiemodel zal naar verwachting in het najaar beginnen. Daarna zal de exploitatie van de installatie gedurende ongeveer een jaar wetenschappelijk worden begeleid. Op basis van de opgedane ervaring kunnen dan verdere proeftoepassingen worden ingevoerd.

Ook interessant: Zonnepanelen op vrachtauto’s bespaart diesel en CO2-uitstoot