Author profile picture

Menselijke deskundigheid is binnen de datawetenschap minstens zo belangrijk als de techniek. “Het vakmanschap dat nodig is voor het toepassen van data science technieken wordt onderschat”, zo stelt hoogleraar Wil van der Aalst van de TU Eindhoven. “Er komt meer bij kijken dan een goed algoritme. Ook bij een timmerman gaat het om vakmanschap, niet enkel zijn gereedschap.”

Het gebruik van big data moet volgens Van der Aalst transparanter en betrouwbaarder. Wetenschappers van elf Nederlandse organisaties en universiteiten hebben daarom de krachten gebundeld in een onderzoekscollectief om tot ‘duurzame’ en eerlijke omgang met die dagelijkse groeiende hoeveelheid digitale gegevens te komen. Volgens de initiatiefnemers is grondig wetenschappelijk onderzoek nodig om nieuwe omgangsvormen af te speken. Ze constateren dat er groeiende misstanden zijn rond privacy, interpretatie en misbruik van gegevens. Het samenwerkingsverband opereert onder de naam Responsible Data Science (RDS).

De commotie rond de foutieve peilingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn volgens Van der Aalst illustratief voor het foute gebruik van data. Vrijwel ieder invloedrijk onderzoeksbureau voorspelde Hillary Clinton vooraf als nieuwe president terwijl Donald Trump als winnaar uit de bus kwam.

Volgens The New York Times heeft het falen van de zogenaamde ‘number crunchers’ grote gevolgen voor het vertrouwen in en de reputatie van data science en data-mining wereldwijd. Van der Aalst betwist dat. Hij zegt dat niet het vakgebied data science, maar de gebrekkige kwaliteit en het foute gebruik van deze data het probleem veroorzaakte. De gegevens waarop de peilingen gebaseerd waren, zijn volgens de Eindhovense professor niet op juiste waarde geschat door een gebrek aan deskundigheid bij onderzoeksbureaus en media.

De initiatiefnemers van RDS pleiten bij de minister van OCW voor financiering van fundamenteel onderzoek naar toekomstvaste data science. Dit onderzoek moet antwoorden geven op vragen over vier onderwerpen: Fairness, Accuracy, Confidentiality, and Transparency. Professor Van der Aalst is trekker van dit initiatief.

JADS

Opleiding
De knelpunten in de discipline van data science illustreren volgens Van der Aalst ook de noodzaak van onderwijs op maat. De nieuwe academische opleiding JADS (Jheronimus Academy of Data Science) in Nederland is daar een antwoord op. De JADS is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University. De opleiding werkt ook samen met het internationale bedrijfsleven. Op deze manier kan big data vanuit verschillende technologische, economische, juridische en sociale aspecten worden benaderd.

Koningin Máxima verricht donderdagmiddag 1 december de officiële opening van de Jheronimus Academy of Data Science, die is gevestigd in het voormalig klooster Mariënburg.