Author profile picture

Wie alle openstaande vacatures regelmatig checkt op gevraagde vaardigheden, kan niet om de trend heen: over de volle breedte is er meer vraag naar mensen met een technische achtergrond. Daarnaast valt op dat voor de specifiek technische beroepen juist meer “soft skills” gezocht worden: samenwerken, leidinggeven, overtuigen en commercieel en communicatief vaardig zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Textkernel uitvoerde naar vacatures in Zuidoost-Brabant in de afgelopen 7 jaar. Het onderzoek, dat plaatsvond in opdracht van Brainport Development, geeft geen antwoord op de vraag of deze regio hiermee sterk afwijkt van de rest van het land.

Van werknemers worden tegenwoordig heel andere vaardigheden gevraagd dan zeven jaar geleden. De werknemer van de toekomst moet steeds breder en flexibeler inzetbaar zijn. Werkgevers stellen telkens nieuwe eisen om het steeds hogere tempo van technologische ontwikkelingen bij te benen. Vooral op het gebied van IT-vaardigheden in alle sectoren en ‘soft skills’ in de technische sector.

De onderzoekers: “Terwijl het totale aantal gevraagde skills per vacature de afgelopen 7 jaar met 6% is afgenomen, neemt het aantal IT skills per vacature toe met 13% in alle sectoren. In deze skills is een duidelijke verschuiving te zien naar meer technische ontwikkelvaardigheden en programmeertalen in plaats van programma’s als Word en Excel, wat inmiddels als basiskennis gezien wordt. Daarnaast zien we dat het aantal vacatures in IT beroepen in niet IT sectoren meer dan verdubbeld is.”

Het totale aantal gevraagde soft skills per vacature in de technische sector neemt toe met 26%. Dit geeft aan dat de technische sector een duidelijke verschuiving laat zien in gevraagde vaardigheden.

“Deze ontwikkelingen vragen een omslag voor studenten, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en overheden”

Yvonne van HestVolgens Brainport Development bevestigt het onderzoek van Textkernel dat technologische vaardigheden in alle sectoren steeds belangrijker worden. Daarnaast vraagt de hoogwaardige industrie in Brainport juist voor meer en andere vaardigheden. “Beide ontwikkelingen vragen een omslag voor studenten, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en overheden”, aldus Yvonne van Hest, Program Director labour market development bij Brainport. “En het leidt naar een gezamenlijk doel: iedereen in Brainport 100% technologisch adaptief. Voldoende goed gekwalificeerd personeel is een randvoorwaarde om de innovatie en internationale concurrentiekracht van Brainport te versterken.”

De uitkomsten van het onderzoek van Textkernel kwamen op 17 maart aan de orde tijdens de lancering van Technologiepact Brainport Next Generation.

tech pact
Imke Carsouw (Brainport) licht de economische koers van Brainport toe.