© Hardt Hyperloop
Author profile picture

Verloopt het goederentransport tussen Rotterdam en Amsterdam straks volledig emissievrij met de hyperloop? Dat is het onderwerp van een studie van verschillende regionale overheden, nationale en internationale bedrijven en netwerkorganisaties. En wellicht gaan straks goederen uit heel Europa via de supersonische buis naar hun bestemmingen.

“We willen uitdagingen en oplossingen identificeren waarmee stedelijke gebieden in andere delen van Europa worden geconfronteerd, en zo de weg vrij te maken voor investeringen in hyperloop-infrastructuur op het hele continent”, zo maakte Hardt Hyperloop bekend. “Een dergelijk netwerk zou het mogelijk maken goederen in uren in plaats van dagen door Europa te vervoeren. Een wereldwijd netwerk kan de transporttijden tot enkele dagen terugbrengen.”

‘Game changer’ voor het transport

De studie is toegespitst op de drukste nationale vrachtroute in Nederland, die tussen Rotterdam en Amsterdam. Hyperloop zorgt voor minder vrachtwagenverkeer op de weg en aanzienlijk kortere transporttijden. Bovendien vallen de onderhoudskosten voor de infrastructuur lager uit en verbetert de luchtkwaliteit door minder uitlaatgassen. Dit laatste zou een belangrijke stap zijn voor de vervoerssector om zijn ambities voor het bereiken van de doelstellingen van de klimaatovereenkomst te halen, benadrukken de partijen.

“De hyperloop is een ‘game changer’ voor het vervoer, net zoals de container dat was in de jaren zestig”, zegt Walther Ploos van Amstel, econoom en lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. “De concurrentiekracht van de regio’s zal veranderen. Nederland, als belangrijkste logistieke haven van Europa, moet daar nu op inspelen.”

Verstransport

Met de kortere transporttijden kan een vrachthyperloop grote voordelen bieden voor de versindustrie, die een belangrijk deel van de Nederlandse export uitmaakt. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit voor goederen, waarmee we sneller en met een hogere capaciteit tegen een lager tarief zullen kunnen leveren”, benadrukt Rik Roeske, projectmanager van de cargo hyperloop.

“We kunnen goederen vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen.” De capaciteit kan worden aangepast door ‘platooning’, het aan elkaar koppelen van capsules. “Niet alleen de Nederlandse industrie, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en de farmaceutische industrie wereldwijd, hebben baat bij een dergelijk netwerk.”

Eerste commerciële toepassing hyperloop

De studie richt zich voornamelijk op onderwerpen als productvereisten, integratie, sociaal-economische kosten/baten alsmede exploitatie en onderhoud en besluitvorming voor mogelijke volgende stappen. De resultaten moeten medio 2022 beschikbaar zijn.

De studie wordt uitgevoerd in het kader van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-privaat partnerschap voor de ontwikkeling van de Hyperloop dat eind 2020 is aangekondigd en financieel wordt gesteund door de Nederlandse overheid.

De nadruk ligt op de ontwikkeling van de hyperloop als een nieuwe duurzame vervoerswijze, voor zowel passagiers als vracht. De eerste activiteit is het onderzoeken waar de eerste vrachtroutes kunnen komen en wat het potentieel daarvan is. Een hyperloopsysteem voor vracht vereist een kleinere infrastructuur dan het passagierssysteem. Het systeem wordt binnenkort worden getest in het European Hyperloop Center in de provincie Groningen. Zodra deze tests zijn afgerond, is het systeem klaar voor commerciële exploitatie, aldus het bedrijf.

Meer artikelen over de hyperloop vind je hier