Author profile picture

Het Jongerenhuis Eindhoven biedt vanaf komende week drie avonden per week een permanente ontmoetingsplek aan voor jonge vluchtelingen. Deze “huiskamer” is in de Adventskerk aan de Camphuysenstraat in Eindhoven. Met de Huiskamer wil het Jongerenhuis ervoor zorgen dat vluchtelingen “zich weer even thuis voelen”.

Voor de aankleding daarvan (koffie, spelletjes) doet het Jongerenhuis een beroep op giften van sympathisanten. Ook is er een crowdfundingsactie.

saskiabruininxHet Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen in de leeftijd van18 tot 28 jaar samenleven. Maar er was behoefte aan meer, zo merkte Saskia Bruininx van het Jongerenhuis. “Om voor een grotere groep vluchtelingen van betekenis te kunnen zijn wilden we een huiskamer starten, een ontmoetingsplek voor vluchtelingen met zinvolle activiteiten.”

Zelf is Bruininx (27) al vijf jaar woonachtig in een van de twee jongerenhuizen. Langzaamaan heeft ze er de rol gekregen van degene die zorgt dat alle huishoudelijke en sociale taken een beetje lopen zoals dat zou moeten. Ook verzorgt ze de nieuwsbrief en helpt ze bij het vinden van vrijwilligers. “Binnen het huis vervul je een bepaalde rol die gevormd wordt naar je eigen gedrag”, zegt ze.

Jongerenhuis Eindhoven is al 15 jaar actief in het bij elkaar brengen van studenten en vluchtelingen. Bruininx: “Wij zetten ons in voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten. Vluchtelingen zijn mensen met kennis, ervaring en talenten en verdienen de ruimte en zonodig scholing om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.”

Hier meer informatie over het Jongerenhuis en de Huiskamer.