@Pixabay/Mohammed Hassan
Author profile picture

Deze en volgende week besteedt Innovation Origins aandacht aan de toenemende invloed van draadloze communicatie in de samenleving door middel van dataverkeer via elektromagnetische golven met steeds hogere frequenties zoals 5G.

Er is onderzoek nodig om precies in kaart te brengen wat de blootstelling aan elektromagnetische velden is op het moment dat de nieuwe frequenties voor het draadloos communiceren van data met 5G in werking treden. Voorlopig zal 4G naast 5G blijven bestaan. Dat betekent dat de hoeveelheid elektromagnetische velden gemiddeld genomen groter kan worden. Dat zegt hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Hans Kromhout, van de Universiteit Utrecht. Kromhout is tevens voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Die onderzoekt op verzoek van de Tweede Kamer de mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Het advies moet volgens de planning van de Gezondheidsraad eind juli gereed zijn.

“Het niveau van de te verwachten blootstelling aan radiofrequente velden is gewoon in kaart te brengen. De mensen die de technologie van 5G bedenken zijn hele slimme fysici. Die kunnen dat best.”

Verzet tegen 5G

In Nederland verzetten verschillende individuen en groeperingen zich actief tegen de introductie van 5G, omdat ze ervan overtuigd zijn dat radiofrequente golven schadelijk zijn. Sommigen claimen dat er sprake is van een complot waarvan de bevolking het slachtoffer is. Afgelopen maanden kwam geregeld in het nieuws dat activisten zendmasten van telecombedrijven in brand gestoken hadden. Een deel van deze nieuwe 5G-antennes moet op deze zelfde masten komen als die nu voor 4G gebruikt worden.

Een andere groep spande een kort geding aan tegen de overheid die de nieuwe frequenties vanaf de komende zomer zal veilen vanwege vermeende schadelijke gevolgen van 5G. Maar de rechter stelde deze afgelopen week in het ongelijk.

Onder activisten circuleren verschillende documenten zoals een pamflet dat is geschreven door een Amerikaanse hoogleraar biochemie van de Universiteit van Washington, Martin Pall, die met emeritaat is. In het pamflet staat dat elektromagnetische velden die worden gebruikt voor 5G kunnen leiden tot onder andere DNA-schade, een verhoogde kans op onvruchtbaarheid, kanker, ADHD en de ziekte van Alzheimer.

Geen wetenschappelijk bewijs relatie kanker

De onderliggende wetenschappelijk geëvalueerde bewijzen voor het ontstaan van deze ziektes als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons en het blootgesteld worden aan radiofrequente velden vanuit zendmasten zijn er volgens Kromhout niet. Zelf heeft Kromhout meegewerkt aan onderzoek naar het effect van het gebruik van mobiele telefoons op het ontstaan van hoofdpijn, tinnitus (een afwijking waarbij je steeds een piep in je oor hoort terwijl er in werkelijkheid geen sprake van geluid is), gehoorschade en slapeloosheid. Uit dit onderzoek bleek geen verband tussen de radiofrequente velden en de onderzochte gezondheidsklachten, maar wel met het (overmatig) gebruik van een mobiele telefoon.

Ook werkte Kromhout mee aan een onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden op mensen die zichzelf ‘elektrohypersensitief’ noemen. Uit die experimentele dubbelblinde studie bleek dat ze niet konden waarnemen of ze nu wel of niet aan elektromagnetische velden blootgesteld werden. Dat maakte de claim dat hun klachten gerelateerd zijn aan deze velden een stuk onwaarschijnlijker.

Uit onderzoek naar het effect van statische magnetische velden van MRI-scanners bij verpleegkundigen en werknemers in de productie van MRI scanners bleek wel dat deze vaker last hebben van duizelingen, abnormale bloedingen in de baarmoeder en na langdurige blootstelling een verhoogde kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. ,,De niveaus van straling waaraan deze mensen blootgesteld worden, zijn vele malen hoger dan die van mensen die een mobiele telefoon gebruiken”, zegt Kromhout. ,,Je kunt die onderzoeken niet gebruiken om iets vast te stellen over de eventuele effecten van 4G of 5G voor de gezondheid.”

Geen testprocedures voor gezondheidseffecten 5G

Desondanks vindt Kromhout het wel terecht dat er onderzoek naar eventuele effecten gedaan wordt. ”Als een bedrijf een nieuw medicijn introduceert, moet het door allerlei testprocedures om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn voor de gezondheid. Hier is dat helemaal niet gebeurd.”

Het is moeilijk om zonder wetenschappelijk onderzoek met honderd procent zekerheid vast te stellen dat er geen schade is voor de gezondheid, omdat je gewoon niet precies weet wat de invloed van 4G en 5G is. ,,Maar dat de schade groter zou kunnen zijn doordat hogere frequenties gebruikt gaan worden, lijkt me niet waarschijnlijk. Elektromagnetische velden met lagere frequenties kunnen namelijk dieper in je hoofd doordringen. Die lijken me dan gevaarlijker dan hoge frequenties zoals van 5G. Het onderzoek zou zich daarom meer moeten richten op de huid. Die zal het meest in aanraking komen met elektromagnetische velden met hogere frequenties.”

Dat er meer zendmasten komen door 5G hoeft volgens Kromhout ook niet tot meer blootstelling te leiden, omdat de steeds hogere frequenties die gebruikt worden een korter bereik hebben dan lagere. ,,De blootstelling aan straling was in de tijd van de 1G en 2G vele malen hoger dan die nu is.”

Maar omdat 5G actief wordt naast 4G, en er meer toepassingen zullen komen, zal de totale hoeveelheid straling voor de huidige gebruiker wellicht wel toenemen.

Lees via deze link ook andere artikelen over 5G.