LUM3N / Pixabay
Author profile picture

Wie dit najaar naar een muziekfestival in Duitsland gaat, loopt grote kans bij de toegangstest op corona door een hond te worden besnuffeld. Honden blijken namelijk uitstekend in staat de infectie met SARS-CoV-2 snel en betrouwbaar vast te stellen. Zij ruiken namelijk de vluchtige organische verbindingen die onafhankelijk van de geïnfecteerde lichaamscellen vrijkomen. Voor medische speurhonden blijken alle geteste lichaamsvloeistoffen even geschikt te zijn om met SARS-CoV-2 besmette personen op betrouwbare wijze op te sporen.

Dat blijkt uit een studie van de Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover (TiHo) in samenwerking met de Duitse Bundeswehr, de Hannover Medical School en het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf. De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad BMC Infectious Diseases.

“Het is algemeen bekend dat infectieuze aandoeningen van de luchtwegen specifieke vluchtige organische stoffen kunnen vrijmaken”, aldus de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, hoogleraar aan de TiHo. “Onze studie toont aan dat honden deze vluchtige organische stoffen kunnen herkennen als patronen in verschillende lichaamsvloeistoffen.”

Speurhonden

Voor de studie zette het onderzoeksteam tien gespecialiseerde speurhonden van het Duitse leger in. Na een speciale training konden zij 92 procent van de meer dan 5000 voorgelegde monsters correct identificeren. De honden werden uitsluitend getraind met speekselmonsters. In de studie moesten zij ook urine- en zweetmonsters controleren op de vluchtige organische stoffen die worden geproduceerd door de cellen van SARS-CoV-2-positieve mensen.

De monsters werden op een geautomatiseerde manier willekeurig verdeeld. Noch de betrokken behandelaars, noch de onderzoekers ter plaatse wisten welke monsters positief waren en welke voor controledoeleinden. De honden konden onderscheid maken tussen monsters van geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde personen. De gemiddelde diagnostische gevoeligheid en specificiteit was respectievelijk 95 procent en 98 procent voor urine, 91 procent en 94 procent voor zweet en 82 procent en 96 procent voor speeksel. De gevoeligheid heeft betrekking op de opsporing van positieve monsters. Specificiteit heeft betrekking op de detectie van negatieve controlemonsters. De positieve SARS-CoV-2-monsters waren afkomstig van besmette personen met en zonder symptomen.

Reukzin

De reukzin van honden is ongeëvenaard. Zij hebben meer dan 1000 genen voor reukzin, een groter neusoppervlak en een geoptimaliseerde luchtstroom om te ruiken. Ze hebben 40 keer meer reukreceptorcellen (200 tot 300 miljoen tegen 5 tot 8 miljoen bij de mens) en een bijkomend reukorgaan (vomeronasaal orgaan). Een hond kan de druppel van een vloeistof in 50.000.000 liter water detecteren, het equivalent van 20 Olympische zwembaden.

De onderzoekers willen dit najaar op het coronavirus getrainde snuffelhonden inzetten bij verschillende evenementen en deze vergelijken met antigeen- en rtRT-PCR-tests. Dit zal verder inzicht verschaffen in de beste manier om coronaspeurhonden in te zetten bij het opsporen van besmette mensen.

Dr. Esther Schalke, dierenarts bij de school voor legerhonden van de Bundeswehr stelt dat de studie “een verder bewijs is van het potentieel dat geurhonden kunnen hebben in de strijd tegen de huidige pandemie. Het is moeilijk voor te stellen, maar hondengeurdetectie is drie keer gevoeliger dan de huidige beschikbare instrumenten.”

Ook interessant: Ziekten, daar zit een luchtje aan