Fontys, © IO
Author profile picture

De Fontys Denk Groter Prijzen zijn dit jaar uitgereikt aan zowel een sociaal als een educatief project. De studentenprijs is door enkele studenten van de Fontys Hogeschool ICT en van het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gezamenlijk binnengesleept. De docentenprijs werd gewonnen door Linda Hofman en Christianne Heselmans.

Met hun inzendingen ‘het Vriendenproject’ en ‘Sustainable Futures’ wonnen de twee teams ieder €3000. Om kans te maken op die geldprijs moesten de inzendingen aan verschillende criteria voldoen. Zo moesten ze onder andere innovatief van aard zijn en gebruik maken van de TEC-skills (Technology, Entrepeneurship en Creativity). Ook mochten de ideeën nog niet eerder uitgewerkt zijn, moesten ze aansluiten bij de kernwaarden van de hogeschool en er moest samengewerkt worden met andere onderwijsinstellingen.

Het Vriendenproject

Fontys-bestuurslid Hans Nederlof, die de prijs uitreikte, omschreef het Vriendenproject als “een sociale innovatie gericht op een actueel maatschappelijk doel; het bestrijden van eenzaamheid onder de jeugd. In dit project wordt gepoogd om via digitale middelen vriendenbemiddeling tot stand te brengen.” De jury beoordeelde deze inzending unaniem als goed doordacht, TEC-proof en relevant voor de maatschappij.

Sustainable Futures

Fontys-lectoraat Futures, Research and Trendwatching ontwikkelde een methodiek die evolueerde tot een masterclass genaamd ‘Future Food Systems’. Deze masterclass biedt studenten van zowel Fontys als de Bossche HAS Hogeschool de kans om duurzame en vernieuwende concepten voor de voedselindustrie te ontwerpen. Ook over de docenten-inzending was de jury erg te spreken: “Onderwijsontwikkeling is altijd nodig, zeker als je met trendwatching bezig bent. De beschikbaarheid van de methodologie heeft tot concrete stappen geleid en levert inmiddels een structurele inbreng in het onderwijs.”

Studentenprijswinnaars Joshua van Gompel, Sven Jeurgens, Ian Ketelings, Sirus Goorhuis, Ilonka van der Sommen en Lisa van Leuken mochten de geldprijs evenredig verdelen en gingen ieder met €500 naar huis. De winnaars van de docentenprijs mochten het bedrag van €3000 met zijn tweeën verdelen. In tegenstelling tot de vorige editie van de Denk Groter Prijs kwamen er dit jaar maar de helft minder inzendingen binnen. Ook werden er deze keer geen tweede en derde prijzen uitgeloofd door de jury.