Author profile picture

LK-99, hier en daar al voorzichtig geprezen als een supergeleider bij kamertemperatuur, blijkt dat niet te zijn. Dit materiaal, een verbinding van koper, lood, fosfor en zuurstof, leek supergeleidende eigenschappen te vertonen door verontreinigingen, met name kopersulfide. Deze verkeerde interpretatie werd rechtgezet door afzonderlijke teams in Beijing en het Max Planck Instituut, die met theoretisch en experimenteel bewijs aantoonden dat LK-99 eigenlijk een prima isolator is maar geen supergeleider. De snelle oplossing van dit wetenschappelijke detectiveverhaal leert ons de waarde van nauwgezette theoretische berekeningen en de betekenis van oude gegevens.

  • Van LK-99, waarvan aanvankelijk werd aangenomen dat het een supergeleider bij kamertemperatuur was, is vastgesteld dat het een isolator is.
  • De foutieve identiteit van LK-99 als supergeleider benadrukte de noodzaak van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek en voorzichtige theoretische berekeningen.
  • Ondanks de teleurstelling rond LK-99 onderstreept deze zaak de voortdurende zoektocht naar supergeleiders bij kamertemperatuur.

Het mysterie ontrafeld

De ontdekking dat LK-99, in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd gedacht, geen supergeleider bij kamertemperatuur is, is een belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke gemeenschap. De eerste beweringen van een Zuid-Koreaans team dat LK-99 supergeleiding vertoonde bij normale druk en temperatuur, trokken veel aandacht en pogingen tot replicatie. Deze vroege bevindingen veroorzaakten een stormloop van opwinding en speculatie dat we aan de vooravond stonden van een wetenschappelijke doorbraak, die mogelijk een revolutie teweeg zou brengen op verschillende gebieden, waaronder computers, consumentenelektronica en magneten.

Toen de teams in Beijing zich echter verder gingen verdiepen in de eigenschappen van LK-99, vonden ze alternatieve verklaringen voor de waargenomen verschijnselen. Ze ontdekten dat de structuur van LK-99 niet bevorderlijk was voor supergeleiding. In plaats daarvan stelden ze vast dat onzuiverheden, met name kopersulfide, verantwoordelijk waren voor de eigenschappen van het materiaal die leken op die van supergeleiders. Het werd duidelijk dat de aanvankelijke perceptie van LK-99 als supergeleider een geval van verkeerde identiteit was.

De waarheid bevestigen

Bij het onderzoek naar de eigenschappen van LK-99 waren meerdere laboratoria over de hele wereld betrokken. Onderzoekers van het Max Planck Instituut synthetiseerden zuivere monsters van LK-99, wat bevestigde dat het in feite een isolator was. Dit was een belangrijke verwerping van de aanvankelijke bewering dat LK-99 een supergeleider was. Naarmate meer laboratoria de resultaten repliceerden, groeide de consensus dat LK-99 geen supergeleider was.

Het Condensed Matter Theory Center van de Universiteit van Maryland sloot zich hierbij aan en verklaarde ondubbelzinnig dat LK-99 “Met veel verdriet geloven we nu dat het spel voorbij is. LK-99 is GEEN supergeleider, zelfs niet bij kamertemperatuur (of bij zeer lage temperaturen). Het is een zeer hoogohmig materiaal van slechte kwaliteit. Punt uit. Het heeft geen zin om te vechten tegen de waarheid.” Verdere studies van andere gerenommeerde instituten, zoals CSIR-National Physical Laboratory in India en het International Center for Quantum Materials in China, versterkten deze conclusie. Zij vonden geen tekenen van supergeleiding in LK-99 bij kamertemperatuur en suggereerden dat LK-99 in plaats daarvan ferromagnetisch zou kunnen zijn.

Geleerde lessen

Het LK-99 verhaal herinnert ons aan het belang van rigoureus wetenschappelijk onderzoek en de noodzaak van voorzichtigheid bij theoretische berekeningen. Het onderstreept de waarde van oude gegevens en de snelle oplossing van wetenschappelijke puzzels. Het is een bewijs van de kracht van wereldwijde wetenschappelijke samenwerking, met teams wereldwijd die gelijktijdig werken om de waarheid over LK-99 te ontrafelen.

De aanvankelijke opwinding rond LK-99 toonde ook de potentiële impact van supergeleiders bij kamertemperatuur. Ondanks de teleurstelling over LK-99 gaat de zoektocht naar dergelijke materialen onverminderd door, omdat ze mogelijkheden zouden kunnen bieden voor weerstandsvrije energieoverdracht en verschillende industrieën radicaal zouden kunnen veranderen. In deze zoektocht dient de reis van LK-99 als een waardevolle les over de uitdagingen en valkuilen van wetenschappelijk onderzoek.