Author profile picture

Afgaande op de relatief sterke band tussen met het bedrijfsleven kan de Technische Universiteit Eindhoven als zeer innovatief en ondernemend worden beoordeeld. Volgens prof. dr. Robert Tijssen, hoogleraar Wetenschap- en Innovatiestudies aan de Universiteit Leiden,  is de TU/e op dit punt zelfs de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Belangrijkste indicator daarvoor is het aantal wetenschappers dat niet alleen voor de universiteit maar ook voor het bedrijfsleven werkt. Dat de TU/e zo hoog scoort ligt volgens Tijssen, die voor zijn lijsten wereldwijd zo’n 750 universiteiten onderzocht, onder meer aan de nabijheid van Philips Research.

Uit het onderzoek van Robert Thijssen
Uit het onderzoek van Robert Thijssen

Tijssen wil met zijn onderzoek, dat hij uitvoerde met Alfredo Yegros, een discussie starten over de manier waarop universiteiten als innovatief of ondernemend worden beoordeeld. “Er zijn eigenlijk geen algemeen aanvaarde criteria of standaarden. Mijn onderzoek is juist bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen en de discussie daarover aan te zwengelen.”

Tijssen becijferde dat 6,2% van de wetenschappers aan de TU/e “industry-oriented” is: uit hun onderzoekspublicaties blijkt dat ze zowel voor de universiteit als voor een commercieel bedrijf werken. Ter vergelijking: de bovenste drie in Thomson Reuter’s Top 100 Innovative Universities (Stanford, MIT en Harvard), scoren in Tijssens index 1,3%, 1,3% en 0,6%. “Dat zijn nogal lage percentages. Misschien betekent dat dat het minder gaat om de hoeveelheid onderzoekers aan dit soort universiteiten, maar meer om hun  kwaliteit om het onderzoek te vercommercialiseren.” In Tijssens lijst komt MIT op plek 11, Stanford op 25 en Harvard op 39.

tue, TU/eTijssen geeft ook aan dat het bij het bepalen van het innovatieve vermogen om meer gaat dan de verhouding tot het bedrijfsleven. “Het is niet duidelijk wat nastrevenswaardig is. Dat hangt van de omstandigheden waarin een universiteit verkeert – met name op het gebied van middelen – en de lange termijn innovatie-gerichte doelstellingen die men nastreeft.”

De ‘innovativiteit’ van onderzoek omvat meer dan alleen ‘industry orientation’, zegt Tijssen; “zeker als je het begrip oprekt tot het doen van fundamenteel onderzoek.” Toch noemt Tijssen de 6,2% score van Eindhoven “maatgevend voor een onderzoeksintensieve universiteit die nauwe banden onderhoudt met het R&D-actieve bedrijfsleven”.

Top 100 Robert Thijssen TU/e