Author profile picture

Het jaar begon goed voor Philips. Het healthcare bedrijf rapporteert over het eerste kwartaal van 2018 een omzet van € 3,9 miljard, met een vergelijkbare omzetgroei van 5%; het nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt € 94 miljoen en de gecorrigeerde EBITA-marge steeg met 130 basispunten tot 8,7%. De operationele kasstroom bedroeg 92 miljoen EUR.

“Hoewel er nog meer werk aan de winkel is, is 2018 goed begonnen met een vergelijkbare groei van de orderintake van 10% en een vergelijkbare omzetgroei van 5%”, zegt CEO Frits van Houten. “Goede tractie van nieuwe producten en oplossingen die vorig jaar werden geïntroduceerd, droeg bij tot een vergelijkbare omzetgroei van 9% in de Diagnosis & Treatment activiteiten. In onze markten zien we nog steeds een sterke belangstelling van klanten voor onze innovaties, zoals blijkt uit de groei van de orderintake in het middensegment van de afdelingen Diagnosis & Treatment. In dit kwartaal hebben we opnieuw goede vooruitgang geboekt met onze productiviteitsprogramma’s en hebben we actie ondernomen om onze rentelasten verder terug te dringen.”

“Vooruitblikkend herhalen we onze doelstellingen voor de periode 2017-2020 van 4-6% vergelijkbare omzetgroei en een gemiddelde jaarlijkse verbetering van de gecorrigeerde EBITA-marge met 100 basispunten.”