EFFECT photonics
Author profile picture

Sneller, lichter, duurzamer en onder aan de streep uiteindelijk ook goedkoper: de voordelen van fotonische circuits zijn aanzienlijk, voor een breed scala aan toepassingen. En Nederland speelt mondiaal een belangrijke rol in de ontwikkeling en toepassing van deze sleuteltechnologie. De afgelopen jaren is mede door het beleid van de overheid, provincies en Brainport onder aanvoering van PhotonDelta een stevig fundament gelegd onder het Nederlandse fotonica ecosysteem. Er is dankzij het werk van de technische universiteiten en instellingen als TNO en imec een sterke kennisbasis, een specialisatie op twee essentiële productieplatformen en een toeleveringsketen die voor prototyping en een beginnende productie zorgt. 

De concurrentie vóór blijven

Nederland heeft zich dankzij deze ontwikkelingen op wereldniveau een onderscheidende positie verworven in geïntegreerde fotonica. Nu is het tijd voor een reeks vervolgstappen, zegt PhotonDelta-directeur Ewit Roos. “Op die manier kunnen we de concurrentie vóór blijven en de beoogde strategische autonomie van Europa op fotonica versterken.”

De Nederlandse ambitie komt voort uit twee ontwikkelingen, zegt Roos: “De digitaliserende wereld heeft voor de aanpak van de grote opgaven van onze tijd behoefte aan fotonische functies én Europa staat klaar om daar in de uiteenlopende waardeketens een strategische positie in te nemen. Nederland neemt daarin, in nauwe samenwerking met andere Europese partners, het voortouw. R&D, logistiek, operationeel, industrieel: die schat aan kennis en ervaring zetten we in om positie te pakken in deze sterk groeiende wereldwijde markt’’.

Geen vervanger van elektronica

Roos ziet verschillende onderliggende verklaringen voor het groeiende belang van fotonica: de lagere energie footprint van transport met licht (fotonen), de enorme eisen aan sensoren om soms zelf op afstand en real-time te herkennen, te ruiken of te meten, dat kan niet zonder lichttechnologie en de ‘low-loss’ transporteigenschappen van bepaalde fotonische circuits die essentieel zijn voor bijvoorbeeld quantum computing. “Licht heeft andere toepassingsmogelijkheden dan elektriciteit. Licht zal daarom nooit de elektronische circuits kunnen vervangen. Daarom is de belangstelling vanuit de semiconductor industrie zo groot om fotonische functies meer en meer te integreren in of naast de elektronica: het verrijkt en maakt nieuwe toepassingen mogelijk.”

Health, agrifood, mobiliteit, data & telecom (zie ook het kader onderaan dit artikel) zijn misschien wel de meest in het oog springende sectoren die hun voordeel doen met fotonische oplossingen. Roos: “We weten allemaal inmiddels wat ons nog te wachten staat rond het energieverbruik van datacenters. Het is overigens een misvatting dat geïntegreerde fotonica het ei van Columbus is voor deze problematiek, daarvoor moet eerst nog een veelvoud aan andere factoren aangepakt worden. Wel is geïntegreerde fotonica niet meer weg te denken als technologie om de niet aflatende groei in het dataverkeer te kunnen bijhouden. Zonder fotonica zou Netflix een haperende diashow in de huiskamer zijn’. Of kijk naar het gebruik van fotonische sensoren in medische en agrarische toepassingen, of in de vliegtuigindustrie: voorbeelden die het enorme belang van deze technologie onderstrepen. Voor de ontwikkeling van quantum computing is geïntegreerde fotonica zelfs onontbeerlijk.”

Positie op de wereldmarkt

Waar de sector nu tegenaan loopt is de fase van verdere industrialisatie, waarbij schaalvergroting (ofwel: kostenverlaging per PIC) en integratie op de bestaande grote productieplatformen van de bestaande semiconductor industrie aan de orde zijn. Voor Roos is er geen twijfel over: “De wereld ziet deze potentie en investeert daarin. Wij als ecosysteem maar ook in Europees verband, sorteren daar natuurlijk op voor door te excelleren en ons te concentreren op waar goed in zijn. Alleen dan kunnen we een positie pakken in die wereldwijde waardeketens.”

photondelta
(c) PhotonDelta

Dat vergt dus strategische keuzes. Hoewel beslist nog niet in industriële topvorm, beschikt het PhotonDelta ecosysteem in aanleg wel al over een volledige supply chain en twee PIC productieplatformen Indiumfosfide (InP) en SiliciumNitride (SiN) en imec’s Silicon Photonics (SiPh) pilot line. “Deze zijn afzonderlijk of in combinatie nodig in veel (deel-)oplossingen en dus is het van belang om te zijn aangesloten op de internationale waardeketens waar die oplossingen worden gemaakt. Dat kan in Nederland zijn, we hebben immers ook een goed functionerende ‘’packaging en assemblage’’ activiteit, of als co-productie in een buitenlandse fabriek.”

Ook interessant: PhotonFirst komt met een Lego-achtig modulair fotonica platform voor geavanceerd meten

Hoe dan ook is het essentieel om de Nederlandse platformen aan te sluiten op de internationale en complementaire productieplatformen. Zo hebben we op een steenworp afstand van onze grens, in Leuven, de wereldwijd erkende expertise en het internationale ecosysteem van imec op Silicon Photonics. Een interregionale samenwerking zorgt ervoor dat de Nederlandse specialty platformen zich in volle synergie kunnen ontwikkelen met de hoog-volume CMOS gebaseerde Silicon Photonics platformen die nu internationaal worden uitgerold. 

Zaak is om in ieder geval de juiste en beste ingrediënten te hebben die nodig zijn voor een bepaald eindproduct, zegt Roos. “Bijvoorbeeld een LIDAR voor een autonoom voertuig of een meetmodule om de schokbestendigheid van een torenflat in Taipei in de gaten te houden. En dat is waarop we ons concentreren: we zijn bezig met de opbouw van een zo compleet mogelijke bibliotheek aan bouwblokken zodat de wereld naar ons komt om de PIC of afgemonteerde modules te halen die ze nodig hebben voor de applicaties die ze willen maken.” 

Extra bedrijvigheid aantrekken

De consequentie daarvan is, zo verzekert de PhotonDelta-directeur,  dat je in verschillende waardeketens een positie opbouwt omdat je PIC of modules kan aanbieden met wereldklasse functionaliteit tegen de beste prijs. Dat zal ook in Nederland zelf weer tot extra bedrijvigheid leiden. “Het ecosysteem trekt niet alleen geld, maar ook bedrijven aan uit het buitenland. Dus daar stuurt Nederland ook op aan.”

We bouwen een zo compleet mogelijke bibliotheek van bouwstenen, zodat de wereld naar ons toe komt…

Ewit Roos, directeur PhotonDelta

Er is, vooral door de moordende concurrentie vanuit landen waar overheidssteun veel vanzelfsprekender is dan in het streng gereguleerde Europa, geen tijd te verliezen, zegt Roos. Internationale samenwerking is hard nodig, benadrukt hij. Daarbij zijn grote spelers in de bestaande chipindustrie in beeld, maar zeker ook het wereldvermaarde onderzoeksinstituut imec, met het hoofdkwartier in Leuven, maar met ook meerdere vestigingen in Nederland. “Imec is wereldleider op toegepast onderzoek voor de semiconductor industrie en de aangewezen partner om ook met geïntegreerde fotonica een toppositie te kunnen realiseren.” Imec Nederland is vanuit Holst Centre in Eindhoven aangesloten bij Photondelta, ook om op die manier de samenwerking met Leuven verder te versterken. PhotonDelta zal gebruik maken van imec’s wereldpositie op SiPhotonics, een derde productieplatform naast InP en SiN.

Economische duurzaamheid

Ewit Roos © Twycer / www.twycer.nl

PhotonDelta verwacht dat de  doorontwikkeling van het Europese ecosysteem voor fotonica zal leiden tot voordelen die verder reiken dan de eigen sector. “Fotonica stimuleert innovatie en bedrijvigheid maar zorgt ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en aanzuigende werking van kapitaal. Beide zijn belangrijke voorwaarden voor economische duurzaamheid. Rond PIC-productie zal een schil van gespecialiseerde ontwerpbureaus ontstaan die met hun bouwstenen de wensen vanuit individuele marktsegmenten efficiënt kunnen omzetten naar chipdesigns. Het is zeker denkbaar dat ook hun klanten zich in de directe omgeving van een dergelijk cluster zouden willen vestigen.” 

Bovendien profiteert Nederland volgens Roos omdat alle relevante economische activiteiten in de waardeketen, van apparatuur-ontwikkeling tot verkoop, onderzoek, productinnovatie, ontwerp, productie en finale assemblage, in Nederland kunnen worden uitgevoerd.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen PhotonDelta en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier