Author profile picture

About breathe ilo

  • Founders: Lisa Krapinger-Rüther en Wernhard Berger;
  • Founded in: 2021
  • Employees: 9
  • Money raised: 3 miljoen aan subsidies, 4 miljoen aan investeringen; omzetten sinds 2021
  • Ultimate goal: breathe ilo internationaal tot een succes maken

Hormonen beïnvloeden het CO2-gehalte van uitgeademde lucht. Dit werd reeds aangetoond in een studie in de jaren 1950. Maar dergelijke metingen waren vroeger alleen mogelijk met grote apparaten in een klinische omgeving. De start-up Carbomed Medical Solutions GmbH is erin geslaagd de technologie te integreren in een handige apparaatje ter grootte van een computermuis. De gebruiker hoeft niet meer te doen dan elke dag één minuut in het mondstuk van deze vruchtbaarheidstracker te blazen. De gegevens kunnen dan in een app worden uitgelezen. 

Lisa Krapinger-Rüther, die International Business heeft gestudeerd, was verantwoordelijk voor marketing en verkoop bij Carbomed voordat zij en mede-oprichter Wernhard Berger een meerderheidsaandeel verwierven om de internationale marketing over te nemen. In deze aflevering van de Start-up-of-the-day serie vertelt Krapinger-Rüther over haar plannen voor de vruchtbaarheidstracker met de naam breathe ilo.

Welk probleem lost jullie vruchtbaarheidstracker op en waarom is het belangrijk?

“Onze vruchtbaarheidstracker helpt vrouwen beter te begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt tijdens de verschillende fasen van hun cyclus en hoe ze zich daaraan kunnen aanpassen. Vrouwen met een actieve kinderwens kunnen met het toestel gemakkelijker zwanger worden, omdat het de vruchtbare dagen in real time aangeeft.

Bovendien geven we op de app uitgebreide informatie over de verschillende fasen van de cyclus. Enerzijds wordt uitleg gegeven over typische klachten en anderzijds worden tips gegeven over hoe deze kunnen worden verlicht of vermeden op het gebied van voeding, levensstijl en lichaamsbeweging. Zo is er een yogaflow voor de luteale fase en zijn er kookrecepten ter ondersteuning van de vruchtbaarheid in de verschillende fasen van de cyclus.”

Momenteel gebruikt 60 procent van de vrouwen breathe ilo om hun kinderwens te vervullen en 40 procent om hun levensstijl aan te passen aan de cyclusfase of om PMS-symptomen te voorkomen.

breathe ilo (c) Kings’n’ Cake

Wat was het grootste obstakel dat je moest overwinnen? 

“Tijdens de menstruatiecyclus worden bepaalde hormonen in wisselende intensiteit geproduceerd. LH-hormonen bevorderen de ovulatie en de vorming van het corpus luteum. Progesteron ondersteunt de baarmoeder bij de voorbereiding op de zwangerschap en oestrogeen bevordert de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies.

Het zijn juist deze hormonen die het CO2-gehalte van de lucht die we inademen beïnvloeden – en rond de ovulatiefase daalt het CO2-gehalte. Dit is waar onze technologie op gebaseerd is. Het was niet gemakkelijk om deze functie in een handzaam toestel te gieten om werkelijk elke vrouw de mogelijkheid te geven haar cyclus thuis te volgen zonder naar een dokter te moeten gaan.”

Op welke prestaties bent je echt trots?

“Dat we erin geslaagd zijn een duurzaam apparaat te ontwikkelen dat technisch zeer complex is, maar toch zeer eenvoudig in het gebruik. De bepaling van de vruchtbare cyclusfase van een vrouw bij thuismonitoring via de ademhaling is wereldwijd uniek.”

Wat zijn de omstandigheden op hun locatie?

“Wij hebben twee locaties, één op de MED Campus in Graz, waar alle ontwikkeling plaatsvond, en één in Wenen, waar marketing, verkoop en management gevestigd zijn. Wenen is de betere locatie voor internationalisering omdat hier veel genetwerkt kan worden. We zagen Wenen ook als een knooppunt richting Duitsland.”

“In het begin brachten we veel tijd door in Berlijn en Duitse steden, en momenteel is Duitsland onze grootste markt. Hier maken we 65 procent van onze omzet, terwijl dat in Zwitserland maar 6 procent is. In eerste instantie hebben wij goedkeuring gekregen voor de EU, maar wij denken dat Noord-Amerika in de toekomst onze beste markt zal zijn. Op dit moment bereiden we alle goedkeuringen voor en willen we in 2023 in de VS van start gaan.” 

Fruchtbarkeitstracker, Zyklustracker, breathe ilo,
De breathe ilo App (c) Wirlphoto

Waar staan het bedrijf over vijf jaar?

“We willen graag de markt op in de VS. Wij werken momenteel aan nieuwe algoritmen en studies die het mogelijk maken de vruchtbaarheidstracker als anticonceptiemethode te gebruiken. Dat is op dit moment niet mogelijk. De studies nemen veel tijd in beslag omdat van elke testpersoon verschillende cycli moeten worden geregistreerd. Daarnaast willen wij ons verder ontwikkelen in de richting van een platform om vrouwen in al hun levensfasen te kunnen ondersteunen.”

“Op het moment dat ze geslachtsrijp zijn, kunnen ze de vruchtbaarheidstracker gebruiken om hun lichaam beter te leren kennen. Later kunnen ze hem gebruiken voor anticonceptie en – als de tijd rijp is – om zwanger te worden. Op die manier begeleiden wij hen tijdens hun vruchtbare periode, tot aan de menopauze. Er zijn ook hypotheses die zeggen dat de CO2 in de lucht die we inademen laag blijft tijdens de menopauze. Volgens overeenkomstige studies zouden wij ook deze fase willen afdekken met breathe ilo. Want uiteindelijk kunnen gegevens over de cyclus van een vrouw een zeer goede indicator zijn van haar gezondheid.”

Wat maakt jullie vruchtbaarheidstracker beter dan bestaande apparaten?

Onze gebruikers waarderen de eenvoud van het gebruik. Concurrerende producten zijn hoofdzakelijk koortsthermometers en urineteststrips, die onhandig en onaantrekkelijk zijn in het gebruik en de interpretatie – en die alleen de vruchtbare fase aangeven wanneer deze heeft plaatsgevonden. De breathe ilo is daarentegen een stijlvolle kleine metgezel die de vruchtbare fase van tevoren meet en vrouwen de controle over hun eigen cyclus teruggeeft.  

Foto: Lisa Krapinger-Rüther met de vruchtbaarheidstracker (c) Wirlphoto