© Jurriaan Hoefsmit
Author profile picture

Haarlem heeft de Europese onderscheiding Rising Innovative City in de wacht gesleept. De prijs werd woensdag 7 december uitgereikt tijdens de editie 2022 van de Europese Innovatieraad in Brussel. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 500.000 euro. De Nederlandse stad was genomineerd voor de finale naast Mainz in Duitsland en Aveiro in Portugal. 

De wedstrijd bekroont Europese steden met tussen de 50.000 en 249.000 inwoners voor hun inspanningen om innovatie te bevorderen. Aix-Marseille-Provence Métropole won de titel Innovatieve Hoofdstad van Europa, die in het leven is geroepen om grotere steden te onderscheiden. 

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, benadrukte in zijn toespraak bij de aanvaarding van de prijs de waarde van samenwerking bij het bereiken van een dergelijke mijlpaal. Toch is de prijs nog maar het begin, vond hij.

“Deze prestatie bewijst dat we op de goede weg zijn om onze doelen te bereiken. Dit is een uitnodiging aan andere belanghebbenden in de stad om zich aan te sluiten bij onze missie. We moeten het allemaal samen doen,” stelt Wienen.  

De Haarlemse doelen

Haarlem heeft enkele ambitieuze doelen gesteld die de komende decennia bereikt moeten worden. De stad zet in op 100 procent circulariteit in 2030, wil in 2040 aardgasvrij zijn en streeft naar klimaatneutraliteit in 2050. Daarnaast wil het stadsbestuur tegen eind 2030 10.000 woningen in groene wijken bouwen en zo de woningcrisis duurzaam aanpakken. 

Met betrekking tot energie heeft de stad een stap gezet door gebruik te maken van innovatieopdrachten. Dit leidde tot de oprichting van een alternatieve marktplaats voor lokaal geproduceerde duurzame energie. Via het systeem kunnen bedrijven en burgers overtollige energie verkopen.

“We helpen mensen met geld en verbinden ze met innovatie. In het begin is niet iedereen enthousiast, maar als ze eenmaal de resultaten zien, wordt het hun eigen project en zijn ze blij dat ze er deel van uitmaken”, legt Wienen uit. 

Duurzame voeding

Haarlem werkt ook aan de toekomst van het voedselsysteem. Het initiatief Haarlem Food Future brengt bedrijven, ondernemers en burgers samen om het voedselsysteem te verduurzamen. In het programma “Right to Challenge” kunnen inwoners hun ideeën hierover delen. Daarvoor wordt het EIC-geld ingezet. “Een van de ideeën die ik zal inbrengen bij de discussie in de raad over de besteding van het geld, is het stimuleren van meer innovatieve projecten. Daarnaast willen we graag onze ervaringen delen en gaan we het geld gebruiken om te tonen wat we hebben gedaan,” benadrukt Wienen. 

Mensgericht

Aveiro dong mee naar de prijs met hun Aveiro Tech City-intiatief. Dat is een cluster van innovatie en technologie door een infrastructuur van 5G en Internet of Things (IoT). De Portugese stad lanceerde projecten om zowel innovatie, als de ontwikkeling van mensen te bevorderen. 

Mainz koos voor een mensgerichte aanpak om een innovatieve stad te worden. Innovatie is geen nieuw concept in de Duitse stad, waar immers ooit de drukpers is uitgevonden. Nu is Mainz de plaats waar het COVID-19-vaccin werd ontwikkeld en waar de eerste commerciële fabriek voor de productie van groene waterstof werd gebouwd. Deze twee steden ontvangen elk 50 000 euro.
Op de foto het centrum van Haarlem.