Blik op de hallen vanuit de zustersflat
Author profile picture

Eindhoven kent een toenemende vraag naar bedrijfsverzamelgebouwen, zowel voor reguliere bedrijvigheid als voor start-ups. Dat schrijven burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de VVD. De VVD had de vragen gesteld nadat een van de kandidaten voor een plek in het Van der Meulen Ansems complex aan de Vestdijk, Rockstart, had laten weten dat de gemeente veel te traag handelde bij de ontwikkeling van de “VDMA”.

Start-ups specifiek zijn in opkomst en, zo merkt de gemeente, “op zoek naar plekken waar er cross-overs kunnen plaatsvinden, tussen gelijkgestemden, maar zeker ook interdisciplinair.” Dit kan verwezenlijkt worden op verschillende soorten plekken: “Van ruwe ongepolijste broeinesten tot state-of-the art ‘bedrijfsverzamelgebouwen’. Afhankelijk van het soort start-up is de ene omgeving meer in trek dan de andere. Ondernemers vinden deze bijvoorbeeld op de High Tech Campus, op de TU/e, in het Klokgebouw (bv. FoundedbyAll), maar ook op andere plekken in de stad. De verwachting is dat deze behoefte verder gaat toenemen.”

2015.05.27_VDMA_TERREIN_Ralph_Roelse_Eindhoven_NL_050Voor het VDMA-terrein verwacht de gemeente dat ook Rockstart zich weer zal melden, als de besluitvorming daarover bij de gemeente is afgerond. “Dat Rockstart zich zou terugtrekken is onjuist. Ze vinden het lang duren, maar de centrale locatie in Eindhoven en het karakter van de gebouwen is voor hen zodanig interessant, dat er na besluitvorming serieus naar VDMA gekeken gaat worden.”

Het college van B&W wijst op de noodzaak van zorgvuldigheid rond VDMA. “Er is door de gemeentelijke organisatie in alle zorgvuldigheid een dossier voor de ontwikkeling van VDMA uitgewerkt, waarbij de lijn van de Match factory wordt doorgezet.” Er vindt volgens B&W “op korte termijn” besluitvorming plaats.

Lees hier ook over de ideeën van Arjen Heus met het VDMA-complex.

Foto’s Ralph Roelse