© IO
Author profile picture

In de groeiscenario’s van Eindhoven Airport zal het aantal ‘gehinderden’ navenant toenemen. Dat komt door de toename van CO2-, NOx- en PM10-emissies, evenals de geluidsoverlast. Logischerwijs is de overlast het grootste in het verstgaande van vier uitgewerkte scenario’s: tot 100.000 vliegbewegingen per jaar in 2030 (een ruime verdubbeling ten opzichte van het basisscenario van 43.000 bewegingen eind 2019).

Lees hier meer over de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport in 2030

Er is een toename van de CO2-emissie bij de scenario’s 2 tot en 4, zo is onderzocht. De CO2-emissie is in 2019 circa 142.100 ton, in scenario 2 circa 159.600 en in scenario 3, 201.000 ton. In scenario 4 bedraagt de CO2-emissie in totaal 279.500 ton. Scenario 1 laat juist een afname van de CO2-emissie zien: in 2030 is de CO2-emissie 124.800 ton. Voor NOx-uitstoot is eenzelfde beeld zichtbaar: ten opzichte van 2019 laat in het gunstigste geval alleen scenario 1 een daling zien van 222 ton, naar 171 ton. De NOx-emissie stijgt in het ongunstigste geval in scenario 4 ten opzichte van 2019 met bijna een factor 3. De PM10-emissie stijgt ten opzichte van 2019 in scenario 4 met een factor 2,3 naar 8,6 ton in 2030. Ook in scenario’s 2 en 3 is sprake van groei.

Geluid

eindhoven airport

Er wordt volgens de onderzoekers in de toekomst een technologische verbetering van de vloot verwacht waardoor vliegtuigen 3-5 dB minder geluid maken. Tot en met 2023 wordt niet verwacht dat er een substantiële wijziging plaatsvindt in de vlootsamenstelling op Eindhoven Airport. In 2030 is bij het doorrekenen van de scenario’s de aanname gedaan dat 60% van de huidige vloot zal worden vervangen door schonere en stillere vliegtuigen. Er is hierdoor een afname van geluid ten opzichte van 2019 in scenario’s met 43.000 tot 55.000 bewegingen in 2030, en een toename van geluid bij 73.000 tot 100.000 bewegingen in 2030.

Dat alles is ook vertaald naar de gevolgen voor de omwonenden. Het aantal “ernstig gehinderden” en het aantal slaapverstoorden zal in het scenario 2 (55.000 vliegbewegingen in 2030) ten opzichte van scenario 1 (43.000 vliegtuigbewegingen in 2030) vrijwel gelijk blijven, zo verwachten de onderzoekers. Het aantal ernstig gehinderden zal in scenario 3 (73.000 vliegtuigbewegingen in 2030) ten opzichte van scenario 1 met een factor 1.15 toenemen naar 11.500 en de slaapverstoorden met een factor 2, van 10 naar 20. In scenario 4 (100.000) zal het aantal ernstig gehinderden met een factor 1,3 toenemen naar 12.900 ernstig gehinderden en het aantal slaapverstoorden met een factor 2, van 10 naar 20 slaapverstoorden.