©IO
Author profile picture

Ondernemers, bedrijven of organisaties die vinden dat zij hun best doen om hun ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken hebben nog tot 10 mei om zich op te geven voor het Keurmerk Duurzame Ondernemer van de gemeente Eindhoven.

Met het keurmerk wil de gemeente bedrijven belonen die hun best doen om bij te dragen aan thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder heeft het keurmerk als doel om andere ondernemers te motiveren om ook met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Bedrijven die mee willen doen vullen een vragenlijst in die wordt beoordeeld door de gemeente. De vragen gaan onder andere over het plaatsen van waterbesparende kranen, gebruik van restafval en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar ook wordt aan bedrijven gevraagd of ze medewerkers kennis bijbrengen over duurzaam ondernemen. En hoe bedrijven zorgen dat ze hun medewerkers gezond houden. Als de vragenlijst is ingevuld, komt hier een score uit.

Brons, zilver en goud
,,Bij een score van 0-70% krijgt het bedrijf geen keurmerk”, laat Kim Sleegers van de gemeente weten. ,,Wel krijgen bedrijven een uitnodiging voor een advies gesprek. Hierin kijken we waar verbeterpunten liggen en proberen we te helpen zodat ze in de toekomst beter scoren. En eventueel koppelen we ze aan een ander bedrijf, dat wel hoog scoort, zodat ze daar van kunnen leren’’,
Met een score van 70-80% krijgen bedrijven een bronzen keurmerk.
,,Hiermee willen we ondernemers uitdagen om in de toekomst een stapje hoger te scoren’’, aldus Sleegers.
Voor bedrijven die hoger scoren – 80-90% – is er een zilveren keurmerk. Hier geldt:  ,,Ze hebben het uitstekend gedaan, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Bij een score van 90% en hoger hebben bedrijven recht op een gouden keurmerk. Vorig jaar waren dat er 7 van de in totaal 39 uitgereikte keurmerken.’’

Volgens de gemeente werkt het keurmerk verbindend. ,,Ondernemers steken na de uitreiking vaak de hoofden bij elkaar, ze delen hun kennis en gaan in op specifiekere thema’s, hier zijn ook bedrijven aanwezig die net buiten de boot zijn gevallen. Het zijn spin-offs die bijdragen aan de duurzame stad Eindhoven die we willen zijn.”

Hoe een internet bedrijf duurzaam kan zijn
,,Het gaat bij duurzaamheid echt niet alleen over groen’’, vertelt Martin Brouwers van Omines Internetbureau B.V. Het bedrijf dat websites en webapplicaties ontwikkelt kreeg vorig jaar een zilveren plak en in 2013 zelfs goud. Zo  probeert Omines ook een bijdrage te leveren aan de gezondheid van haar medewerkers. ,,Ze kunnen bij ons sporten of gebruik maken van een massagestoel. Dat is ook duurzaamheid.” Verder heeft het bedrijf onzuinige auto’s de deur uit gedaan en probeert het, het gebruik van papier zo ver mogelijk terug te dringen. ,,Zakenrelaties krijgen facturen bijvoorbeeld alleen nog maar digitaal”, aldus Brouwers.

Het keurmerk wordt op maandagavond 8 juni voor de zesde keer uitgereikt.