Author profile picture

De Gerard & Anton Awards zijn weer uitgereikt! De hoogste tijd dus om eens beter te gaan kijken naar de winnaars en wat we de komende jaren van deze start-ups kunnen verwachten. Vandaag: Ratio.

Lees hier alle artikelen over de winnaars van de Gerard & Anton Awards.

Algemene informatie

Oprichters
Tim Wilschut en Tiemen Schuijbroek

Wat doet Ratio?
“Wij bieden software voor het schrijven van zeer gestructureerde systeemspecificaties, de eisen waaraan een systeem moet voldoen. Met algoritmen controleren we automatisch de consistentie van zo’n systeem. Daaruit leiden we de zogenaamde ‘systeemarchitectuur modellen’ af. Deze modellen helpen ingenieurs bij het doorgronden van hun systeem en het voorkomen van ontwerpfouten.

Wanneer opgericht?
6 september 2018

Hoeveel werknemers hebben jullie?
“Op dit moment zijn we nog met z’n tweeën. Vanaf september krijgen we een parttime medewerker voor een dag in de week. Dat is een afstudeerder die al met onze software heeft gewerkt voor VDL-ETG. Hij is bij hen in dienst en hij werkt een dag in de week voor ons. Verder huren we expertise in van de TU/e en werken we samen met verschillende afstudeerders.”

Al funding?
“We hebben geen externe investeerders nodig omdat we onze consultancydiensten al aan klanten kunnen aanbieden. Dat is fijn want dan hoeven we geen aandelen of andere onderdelen van ons bedrijf weg te geven. We hebben wel een aantal subsidieaanvragen gedaan. De MIT Zuid subsidie is toegekend voor een innovatieproject voor het MKB. Deze subsidie gebruiken we voor het inhuren van een academische programmeur.”

Juryrapport
De jury schreef in haar rapport het volgende over Ratio: “De complexiteit van modernere producten en de interacties binnen het product, een vliegtuig of een brug, is enorm. Ratio heeft tools ontwikkeld om die complexiteit te modelleren en zo te kunnen managen. Noodzakelijk om budgetoverschrijdingen of nog veel erger fatale fouten te voorkomen.”

Wat doen jullie?

Wilschut: “Bedrijven hebben de uitleg van hun systemen vaak in verschillende Word documenten opgeschreven. Foutjes sluipen er snel in en het is ontzettend moeilijk om alle documenten compleet, consistent en up-to-date te houden. Dat kost tijd en geld. Wij hebben een taal ontwikkeld om systeemspecificaties heel gestructureerd op te kunnen schrijven. Een algoritme zorgt ervoor dat de uitleg over hoe een systeem werkt op dezelfde manier is geformuleerd en vormgegeven. Ook worden er visuele modellen van de systeemarchitectuur gemaakt. Zo zijn de gegevens voor alle betrokkenen leesbaar en begrijpelijk waardoor er minder snel fouten gemaakt worden.”

“Zo hebben we voor Rijkswaterstaat de beschrijvingen van de bediening, besturing en bewaking van sluizen onderzocht. Op dit moment schrijft Rijkswaterstaat voor elke brug of sluis een apart besturingssysteem. Verschillende onderdelen hiervan zijn natuurlijk voor alle bruggen of sluizen hetzelfde. Daarom hebben wij geanalyseerd hoe ze het besturingssysteem op kunnen delen in herbruikbare blokjes. Het besturen van de deuren gaat bijvoorbeeld bij veel sluizen op dezelfde manier. Wanneer dat netjes en gestructureerd is opgeschreven, is dat gemakkelijk herbruikbaar. Dat scheelt een hoop programmeerellende. Rijkswaterstaat gaat nu testen met dit systeem op sluizen in een bepaald gebied in Nederland. Daarin gaan wij ook een rol spelen.”

Schuijbroek: “Sinds kort kunnen we ook dynamisch gedrag van een systeem nauwkeurig beschrijven. Dat maakt de totale beschrijving vollediger. Een voorbeeld: Een lamp en een schakelaar hebben een energierelatie. De schakelaar moet in een bepaalde stand staan voordat de lamp gaat branden. De stand van de schakelaar moet dus heel nauwkeurig beschreven worden, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bovendien komt de uitleg over een schakelaar in verschillende systemen terug. Zo kan dit stukje van de systeembeschrijving vaker hergebruikt worden en blijft het document consistent. Dat werkt ook zo met complexere systemen.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

Schuijbroek: “Tim heeft tijdens zijn PhD onderzoek gedaan naar deze techniek. Hij speelde dus al met het idee om zelf een bedrijf op te zetten. Dat vond hij interessanter dan werken bij een grote multinational. Tim vroeg mij ongeveer halverwege mijn afstudeerproject bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wat mijn ondernemersambities waren. Ik besloot nog stage te lopen bij een groot bedrijf om daar ervaring op te doen. Maar uiteindelijk zijn we samen begonnen als ondernemers.”

Wat is jullie motivatie?

Schuijbroek: “Tijdens mijn stage zag ik dat werknemers in een bedrijf dingen fout zien gaan, maar er vervolgens om verschillende redenen niks aan kunnen doen. Dat stond me tegen. Ik wilde het zelf anders doen.”

“Wij willen ingenieurs helpen door een stuk frustratie weg te nemen met onze software. Door systemen helder in beeld te brengen, wordt hun opdracht vaak een stuk duidelijk. Het bespaart hen een hoop tijd omdat alle uitleg op dezelfde manier in kaart is gebracht. Het werkt veel overzichtelijker.”

Wat is jullie doel als bedrijf?

“Op dit moment doen wij vooral consultancywerk voor onze opdrachtgevers. Wij helpen hen door hun systeem overzichtelijker in beeld te brengen met onze software. Zo helpen wij bijvoorbeeld met het ontwerpen van een productfamilie. De komende twee jaar willen we deze software nog verder ontwikkelen zodat deze voor onze klanten beschikbaar wordt en zij zelf hun problemen kunnen oplossen.”

“Wanneer we de software echt aan bedrijven verkopen en hun medewerkers er intensief mee aan de slag gaan, moeten wij ook een klantenservice oprichten. Zeker omdat het een kennisintensief product is. Onze klanten helpen om de maximale waarde eruit te halen vinden wij heel belangrijk. We hopen over een aantal jaar een bedrijf te hebben met dertig tot vijftig man in dienst. Wij zorgen dan zelf vooral voor de ontwikkeling en het aanpakken van nieuwe zaken, terwijl bijvoorbeeld de klantenservice gedraaid wordt door werknemers.”

Wat kunnen we komend jaar van jullie verwachten?

“Er komen verschillende nieuwe ontwikkelingen aan. Zo gaat er een afstudeerder beginnen binnen Ratio. Hij gaat onderzoeken hoe we een brug kunnen slaan tussen het format waarin wij de specificaties van een systeem schrijven en het format van andere applicaties die bedrijven veel gebruiken. Op die manier kunnen we de applicaties met elkaar verbinden en kunnen meer mensen er gebruik van maken.”

“Daarnaast gaat in september een innovatieovereenkomst met VDL-ETG van start. De multinational ziet onze software als gereedschap om hun systemen beter inzichtelijk te maken. Hierin sluit ook onderzoeksinstelling TNO-ESI aan. ESI heeft namelijk een specifieke vraag. Ze hebben bepaalde software waarin ze ons format willen gebruiken om systemen gestructureerder op te schrijven. Wij gaan op technisch vlak onderzoeken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.”

“Verder zijn we met Holland Innovative aan het verkennen hoe onze methodes en technieken geïntegreerd kunnen worden in de verschillende trainingen die zij aanbieden. Hiermee hopen wij onze kennis met betrekking tot Systems Engineering en Requirements Engineering verder in de industrie te verspreiden.”

“Met deze verschillende opdrachten proberen we onszelf en onze technologie steeds verder te ontwikkelen. Hierin proberen wij optimaal in de behoefte van klanten te voorzien met onze eigen ontwikkelingsdoelen in gedachte. Dat is een interessant proces.”