Author profile picture

Van de 146 moties, actuele moties en amendementen die de gemeenteraadsleden in 2015 indienden, is meer dan de helft (80) niet in stemming gebracht. Ze werden teruggetrokken of aangehouden voordat de raad er een oordeel over kon geven. Dat blijkt uit het jaaroverzicht dat de gemeenteraad gisteren, voorafgaand aan de eerste vergadering van het jaar, publiceerde.

Schermafbeelding 2016-01-27 om 10.25.59

Dat deze moties niet in stemming kwamen, wil overigens niet zeggen dat ze zonder effect waren. In veel gevallen was stemming niet meer nodig omdat een wethouder de bedoeling van het voorstel al toezegde voordat de raad daar concreet om hoefde te vragen. In andere gevallen bleek al voor stemming dat het voorstel onhaalbaar zou zijn, waardoor het indienende raadslid eieren voor zijn of haar geld koos.

Uit het overzicht van de afgelopen jaren blijkt dat er nooit zoveel moties vóór stemming werden teruggetrokken als dit jaar. In absolute cijfers is aantal ingediende moties na twee “magere” jaren weer bijna terug op het aantal in 2012.

Vergaderuren

In totaal gingen er in 2015 196 uren in het vergaderwerk zitten voor gemeenteraad en commissies. Dat was ruim 30% meer dan in 2014, maar minder dan het jaar daarvoor.

Papierwerk

Het papierwerk nam behoorlijk af dit jaar. Het totaal aantal raadsvoorstellen, raadsinformatiebrieven, schriftelijke vragen, nadere toelichtingen, raadsvoorhangbrieven en commissienotities liep in drie jaar tijd met ongeveer een kwart terug.