Paulien Pistor
Author profile picture

Niet alleen de burgemeester vertrekt half september uit Eindhoven, dat geldt ook voor gemeentesecretaris Paulien Pistor. Ze heeft ruim vijf jaar voor de gemeente gewerkt. Daarvoor was ze onder meer werkzaam voor de gemeente Haarlem.

Paulien Pistor is sinds april 2011 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Eindhoven. Die fase kenmerkte zich door ingrijpende en complexe veranderingen bij de lokale overheid, zowel intern als in de relatie met de samenleving. Daarbij sprongen vooral de interne bezuinigingen en de extra taken die de gemeente kreeg als gevolg van een decentraliserende Rijksoverheid in het oog. Pistor noemt haar tijd in Eindhoven “buitengewoon uitdagende en enerverend” maar ook “een mooie tijd, waar ik met plezier en voldoening op terug kijk”.

Een van de vele complexe opdrachten in de afgelopen periode lag volgens Pistor in “het zoeken van een gezonde balans tussen enerzijds de noodzaak de kwaliteit en de inrichting van de organisatie aan te passen aan de eisen van deze tijd en anderzijds de ingrijpende bezuinigingsopdracht, die ook personeel raakte. Ik heb de onzekerheid en zorg voor de toekomst bij mijn collega’s gehoord en gevoeld. Ik realiseer me dat het niet voor iedereen gemakkelijke of goede jaren zijn geweest. Ik zag het als mijn verantwoordelijkheid om me zowel in te zetten – binnen de kaders van de opdracht – voor zo veel mogelijk zekerheid van werk, als uit te dagen en uit te nodigen om te werken aan eigen kracht en eigen regie.”

Pistor zegt grote bewondering te hebben voor de betrokkenheid en de loyaliteit van de Eindhovense ambtenaren. Daarbij wijst ze ook op de indrukwekkende ontwikkelingen in de stad en de positie die Eindhoven de laatste jaren  nationaal en internationaal steeds meer inneemt: “Ik ben echt trots en dankbaar dat we daar met z’n allen aan hebben kunnen bijdragen”.

De komende tijd gaat Eindhoven aan de slag met de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. In afwachting daarvan wordt de functie vanaf september waargenomen door een interim-gemeentesecretaris.