© IO
Author profile picture

UPDATE 2 maart 2018 hier

“Het lijkt er sterk op dat Q-Park prefereert om mensen actief bloot te stellen aan vervuilde lucht (en hun gezondheid in gevaar brengt) in plaats van passief mensen te laten profiteren van schonere lucht. Het is wat ons betreft immoreel en onacceptabel de actief verbetering van de gezondheid van mensen te belemmeren.” Het Eindhovense stadsbestuur gebruikt grote woorden om zijn afschuw uit te spreken over het optreden van Q-Park in het project ‘Longen van de Stad’ dat wetenschappelijk moet vaststellen of vervuilde lucht effectief schoongemaakt kan worden in een stedelijke omgeving.

Het is de bedoeling om in samenwerking met ENS Technology, Air Liquide Group en hoogleraar Bert Blocken van de TU/e een proef doen die de Q-Park parkeergarage onder het Stadhuisplein moet veranderen in een plek waar de stadslucht wordt gereinigd. Het project ‘Longen van de Stad Eindhoven’ moet de bewijzen leveren voor de de uitkomst van een eerdere TU/e-studie die aantoonde dat de potentiële verbetering van stadslucht groot is en verder reikt dan alleen in de directe omgeving van de parkeergarages. Q-Park zegde aanvankelijk medewerking toe, maar trok die later in en spande zelfs een kort geding aan tegen de gemeente, waarin het geen gelijk kreeg.

Toen ENS eerder deze week de proef wilde opstarten, merkte het dat Q-Park de installaties in de garage had aangepast. De gemeente:

“Helaas heeft ENS onlangs een cruciale belemmerende ontwikkeling voor het project moeten constateren. Op 26 februari 2018 werd namelijk duidelijk dat Q-Park de extractieventilatoren in de parkeergarage (die normaal voor ventilatiedoeleinden de lucht de garage van Q-Park aan het Stadhuisplein te Eindhoven inblazen) nu in omgekeerde richting laat draaien (dus lucht naar buiten blazen). De in- en uitrit van de parkeergarage, die normaal gesproken luchtuitlaat is, werd hierdoor luchtinlaat. Enerzijds raakt het omdraaien van de ventilatierichting de kern van het concept Longen van de Stad en daarmee direct ook de opzet (en het slagen van) de proef. Bovendien zorgt de wijziging vanuit Q-Park voor directe verhoogde blootstelling van schadelijke uitstoot aan bezoekers van de parkeergarage.”

De conclusie van de gemeente is dat Q-Park hiermee “een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de parameters van de proef dusdanig te frustreren dat het project met groot maatschappelijk belang onmogelijk maakt.” Vanwege het spoedeisende karakter van de zaak leidde dat tot een kort geding dat vandaag dient.

UPDATE: Morgen, 2 maart doet de rechtbank uitspraak

Q-Park heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot een reactie.