Author profile picture

Eindhoven steekt op korte termijn twee ton extra in het Muziekgebouw om tijd te winnen voor het zoeken naar een structurele oplossing voor de financiële problemen. Het bedrag wordt waarschijnlijk uitgekeerd als achtergestelde lening. Daarmee zou het Muziekgebouw tot eind 2016 “lucht” hebben. De details moeten nog besproken worden. Dat schrijven burgemeester en wethouders vandaag aan de gemeenteraad.

De afgelopen maanden is in een stappenplan op acht fronten geprobeerd de exploitatieproblemen op te lossen. Maar “de uitvoering van het stappenplan heeft niet geleid tot een directe oplossing voor het financiële probleem van het MGE”, aldus het vorige week uitgebrachte eindrapport over het stappenplan. “Voor wat betreft een aantal van de stappen heeft het stappenplan het inzicht opgeleverd dat op termijn wel perspectieven bestaan voor de oplossing. De uitwerking van die initiatieven vergt meer tijd. Het stappenplan is dan ook de aanleiding om samen, het Muziekgebouw Eindhoven en de gemeente Eindhoven, en met een aantal partners en andere partijen alsnog initiatieven te nemen om te komen tot een oplossing voor de tekorten van het Muziekgebouw.”

De door de gemeente geleende twee ton vormt onderdeel van de oplossing van  een gat van zes ton. Het Muziekgebouw draagt eveneens twee ton bij en gaat voor het resterende deel in overleg met enkele grote partners. Op deze manier zou de liquiditeit van het Muziekgebouw in 2016 gegarandeerd zijn.

Ook zijn afspraken gemaakt gericht op de verbetering van de onderlinge verhoudingen (die zeker de laatste maanden nogal onder druk zijn komen staan) en de effectieve samenwerking aan de duurzame oplossing. Het Muziekgebouw en de gemeente stellen een gezamenlijke “taskforce” in, geleid door een lid van de RvC van het Muziekgebouw en de portefeuillehouder (normaal gesproken is dat cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs, die daarmee de aandeelhoudersrol vervult vanuit het college).