© IO
Author profile picture

De gemeente Eindhoven kan door met het project ‘Longen van de Stad‘. De rechter heeft vandaag Q-park opgedragen om het ventilatiesysteem in de parkeergarage onder het Stadhuisplein in oude toestand te herstellen en voor de duur van de proef – tot eind juni 2018 – geen wijzigingen meer aan te brengen. Geeft Q-Park daar geen gehoor aan, dan is er een dwangsom van €50.000,00 per dag met een maximum van €500.000,-.

Lees hier meer over de Longen van de Stad

“Wij zijn verheugd met de uitspraak van de rechter”, zegt het college van burgemeester en wethouders in een verklaring. “De rechter geeft aan dat Q-Park geen goede argumenten heeft om die wijziging te rechtvaardigen.” Volgens de gemeente gaat de rechtbank er van uit dat Q-Park de wijziging in het systeem heeft doorgevoerd om de pilot te frustreren en zij dus misbruik van haar eigendoms- en huurrecht maakt. “De rechter rekent het Q-Park met name aan dat zij na de eerdere uitspraken van de bestuursrechter en de civiele rechter het ventilatiesysteem, zonder enige geldige reden en zonder voorafgaand overleg met ENS en de gemeente, heeft aangepast. De rechter heeft daarmee ons standpunt overgenomen.”

De gemeente heeft Q-Park aansprakelijk gesteld “voor de schade die wij hebben geleden en eventueel nog zullen lijden” indien Q-Park het validatieproject zonder geldige reden frustreert.

Q-Park is gevraagd om een toelichting.