Photo: ecolytiq.
Author profile picture

About Ecolytiq

  • Founders: Ulrich Pietsch and David Lais
  • Founded in: 2020
  • Employees: 50
  • Money raised: 30.5 million euros
  • Ultimate goal: To become a digital assistant to help people reduce their carbon footprint.

Je persoonlijke financiële keuzes zijn van invloed op het milieu. Als je besluit veganistisch te gaan leven en je uitgaven daardoor veranderen, hoeveel verschil zou dat dan maken op je CO2-voetafdruk? Dat kan de Berlijnse start-up Ecolytiq je vertellen. Dit bedrijf levert een calculator die de koolstofvoetafdruk berekent. De start-up gebruikt kunstmatige intelligentietechnologie om de milieu-invloed van iemands uitgaven te meten en geeft tips over hoe deze te verminderen. De medeoprichter van het bedrijf, David Lais, vertelt in deze aflevering van start-up of the day over het concept. 

Hoe kwam je op het idee voor je start-up?

“Een paar jaar geleden nam ik een sabatical om de wereld rond te reizen, en toen stuitte ik op deze duurzaamheidskwestie. Toen ik op een strand zat, zag ik veel afval liggen. Ik had al eerder van klimaatverandering gehoord, maar betrok dat nooit op mijzelf. Toen begon ik na te denken over mijn invloed op het milieu als individu. Op dat moment bestonden er al calculatoren om je klimaatvoetafdruk te meten. Maar deze vertelden niet wat je kunt doen om die vervolgens te verminderen. Zo kwam ik op het idee voor de start-up.” 

Welke problemen moest je overwinnen?

“Mensen maakte zich tot voor kort geen zorgen over klimaatverandering, dus onze start-up was commercieel gezien niet levensvatbaar. Aanvankelijk was het een initiatief zonder winstoogmerk, dat uitsluitend afhankelijk was van donaties. Vier jaar geleden nam ik deel aan een evenement over duurzaamheid, waardoor ik me realiseerde dat het een hot topic was geworden. Toen zijn we als full-profit begonnen. Gelukkig hadden we toen de tijd mee en was er veel belangstelling uit de industrie.” 

Denk je dat de pandemie invloed heeft gehad

“Corona versnelde veel processen. Het was de eerste keer dat mensen wereldwijd beseften dat we op een zeer kwetsbare planeet leven en dat dingen als een pandemie van de ene op de andere dag kunnen gebeuren.” 

Hoe werkt het?

“Ecolytiq is een toepassing die onderdeel uitmaakt van een bankieren-app. Dus elke keer dat je een aankoop doet, helpen we je inzicht te krijgen in de CO2-invloed van die aankoop en de wetenschap erachter. We laten ook zien hoe je kunt verbeteren, door het op te splitsen in eenvoudige metingen.”

Wat hebben jullie verder ontwikkeld?

“Allereerst was er dus de ecoAware, de calculator van de CO2-impact, en de ecoEngage, die die getallen inzichtelijk maakt. Vervolgens helpt de ecoAction je acties te ondernemen om die CO2-invloed te veranderen en het beter te doen met uw investeringen.”  

Welke gegevens moeten mensen verstrekken

“Wij leveren een achtergronddienst binnen de bankomgeving. Banken implementeren onze diensten in hun eigen apps. Wij krijgen dus de persoonlijke gegevens van hun klanten nooit te zien. De meeste consumenten steunen gelukkig ons initiatief.”

Werkt het ook?

“De meerderheid van de gebruikers zegt dat ze zich meer bewust worden van hun invloed op het milieu. Sommige critici zeggen: ‘Jullie weten niet wat ik koop, en houden er geen rekening mee.’ Dat begrijpen we, die critici hebben deels gelijk. We moeten weten wat je koopt; met name regionale en seizoensgebonden producten. Toch laten we een mogelijkheid open voor consumenten om ons die informatie te verstrekken, zodat we met die gegevens rekening mee kunnen houden.”

Hoe kan dat nauwkeuriger worden? 

“Het probleem is dat er wereldwijd geen infrastructuur is die ons toegang geeft tot transparante toeleveringsketens. We hebben producenten en bedrijven nodig om hun gegevens en milieu-invloed op het product te delen. Als we daar toegang toe hebben, kunnen we preciezer zijn. En ik geloof dat het mijn mensenrecht is om te weten welke milieu-impact een product heeft.” 

Wat zijn je toekomstige doelen?

“De toekomst is onderwijs en transparantie. We denken dat we gedragsverandering kunnen stimuleren en consumenten in staat kunnen stellen actie te ondernemen. We willen deze ervaring personaliseren om mensen te motiveren de volgende stap te zetten en bewuste beslissingen te nemen.”