Author profile picture
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Geïntegreerde fotonica is een sleuteltechnologie die de komende jaren veel innovaties mogelijk zal maken. In een serie van 5 artikelen blikken we terug op de Photonics PIC Summit Europe. Lees de andere artikelen, eenmaal gepubliceerd, hier.

Hoewel de fotonica-industrie essentieel is voor de groene en digitale overgang van Europa, is de toeleveringsketen nog verre van perfect. Lutz Aschke, Managing Director van Mahr Group en voorzitter van Photonics21, was duidelijk in zijn oproep aan de hele fotonicawaardeketen. “We vertegenwoordigen een industrie van 100 miljard dollar, we zijn actief in bijna elke relevante nieuwe toepassing, er is geen industrie die zonder fotonica kan functioneren, maar we moeten echt samenwerken met meer industrieën in de keten en andere deep tech initiatieven.”

PIC Summit Europe 2022

Aschke sprak op de PIC Summit Europe 2022, op 7 en 8 november in Eindhoven. Zijn lezing richtte zich op de enorme kansen die voor de fotonica-industrie in het verschiet liggen. “Bij Photonics21 willen we de one-stop-shop zijn voor bedrijven die elk denkbaar probleem willen oplossen dat door fotonica kan worden beantwoord. Met onze meer dan 3000 leden verenigen wij het Europese fotonica-ecosysteem en treden wij op als officieel adviseur van de EU-Commissie voor de uitvoering van de EU-strategie voor fotonica. En ter illustratie van ons belang: ons gecombineerde marktaandeel bedraagt 16 procent van de wereldwijde industrie, we staan daarmee direct na China op de tweede plek.”

En hoewel de Europese fotonica-industrie drie keer zo snel groeit als het BBP van de EU, is er nog veel meer te doen, aldus Aschke. “Een sterke fotonica-cluster kan een breed scala aan industrieën en toepassingen dienen. Denk aan onmiddellijke diagnose van belangrijke ziekten, bewaking van de kwaliteit van voedsel, ongevalvrij wegvervoer, slimme steden en nog veel meer. We kunnen zorgen voor zero downtime in een terabit-economie, maar ook Industrie 4.0 klaarmaken voor een miljoen nieuwe banen.” Tegelijkertijd, geeft Aschke toe, is het brede scala aan mogelijkheden misschien zowel de kracht als de zwakte van de industrie. “Want waar moet je beginnen als je cruciaal bent voor honderden potentiële killer-toepassingen?”

European Chips Act

De oplossing ligt volgens Aschke in langetermijninvesteringen in proefproductie. “Het is tijd om op te schalen, we moeten van visie naar actie. Om dat te bereiken hebben we relevante prototypes nodig met een middelgroot TRL-niveau.” Ook vroeg Aschke om een verschuiving naar grootschaliger productie van PICs in Europa. “Van proeflijnen moeten we naar meer start-ups en uiteindelijk naar meer grote productiefaciliteiten. We verwachten dat de European Chips Act ons zal helpen die doelen te bereiken.”

De financiering zelf is nog niet helemaal opgelost. Aschke wijst op twee grote hiaten in de financieringsregeling: “Er is duidelijk een gebrek aan startkapitaal om de prototypes te commercialiseren en de eerste fasen van bedrijfsontwikkeling te financieren. De groeifase is het tweede financieringsgat, veroorzaakt door het gebrek aan investeerders met zowel de expertise die nodig is om te investeren in het opschalen van fotonica-bedrijven als de middelen die met dergelijke investeringen gepaard gaan.” 

Aschke voegde eraan toe dat het financieringstekort van 600 miljoen dollar het duidelijkst is bij equity investeerders. “We moeten ons afvragen: wat is daar mis? Er is genoeg geld voorhanden, maar investeerders zijn gewoon niet op de hoogte van fotonica. Het is onze taak om uit te leggen wat ze van ons kunnen verwachten.”

PIC Summit Europe 2022 is een nieuw congres, een van de twee fotonische chipconferenties in Europa en zal jaarlijks terugkeren. De volgende editie is in november 2023. PhotonDelta is de hoofdorganisator van het congres; het programma is opgezet in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en IPSR-I.

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Photondelta en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier