© Formo
Author profile picture

About Formo

  • Founders: Raffael Wohlgensinger
  • Founded in: 2019
  • Employees: more than 90
  • Money raised: -
  • Ultimate goal: Replace 10 percent of the dairy market in Europe by 2030.

Een van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is de agrarische sector. Nu zijn er al veel alternatieven voor dierlijke eiwitten. Veel veganistisch voedsel is nog steeds niet geavanceerd genoeg om dezelfde smaak te hebben als het voedsel gemaakt van dierlijke eiwitten. Daarom besloot Raffael Wohlgensinger, de oprichter van Formo, de zaak in eigen hand te nemen. Oscar Zollman Thomas is bedrijfsanalist bij deze start-up. In deze aflevering van Start-up of the Day vertelt hij het verhaal van Formo.

Wat doet Formo eigenlijk?

“Formo is een precisiefermentatiebedrijf. Dat betekent dat we micro-organismen gebruiken in plaats van dieren om zeer specifieke eiwitten te maken. Maar het is ook mogelijk om vet te maken met behulp van genetische modificatie. Door het DNA binnen deze micro-organismen te veranderen kunnen we het specifieke eiwit waarin we geïnteresseerd zijn herproduceren.

Als je deze manier van eiwitproductie vergelijkt met die van dierlijke eiwitten, is het duidelijk dat deze kleine micro-organismen speciaal gebouwd zijn om deze functie te vervullen. Je hoeft je geen zorgen te maken over de logistiek die bij dierlijke eiwitten komt kijken, zoals het voeren van de dieren en de plek waar je ze moet huisvesten. Precisiefermentatie is een efficiëntere manier om de eiwitten te krijgen die je nodig hebt. Het is echt spannend omdat we nu eiwitten maken waarvan we nooit hadden verwacht ze te kunnen namaken.”

Formo’s team © Formo

“Dit is echt een prachtig proces. De mens heeft altijd al micro-organismen gebruikt bij voedselbereiding. Denk maar aan fermentatie zoals bij de productie van kimchi en sojasaus, of aan het maken van kaas. Maar zelfs op het niveau van genetische manipulatie is dit een technologie die al zo’n veertig jaar bestaat. Hoewel het misschien voor sommigen heel futuristisch klinkt, is het al redelijk normaal geworden.”

Hoe ontstond het idee om Formo op te richten?

“Formo is in 2019 opgericht door Raffael Wohlgensinger. Sinds 2012 was hij al veganist en hij wist altijd al dat hij een bedrijf wilde beginnen. Hij was erg geïnteresseerd in biologie. Raffael bleef zichzelf de vraag stellen: ‘Is het mogelijk om een product te maken dat niet probeert kaas na te maken, maar kaas ís?’ Hij kreeg steeds vaker te horen dat mensen het een goed idee vonden. Dit leidde uiteindelijk tot het verzamelen van een geweldig team en het ophalen van een reeks financieringen.”

Wat onderscheidt Formo van andere bedrijven die zulke producten maakt?

“Er zijn de afgelopen tien jaar veel goede producten op de markt gekomen. Daardoor is ook veranderd wat het betekent om veganist te zijn. Maar veel producenten proberen traditionele dierlijke producten na te maken. Terwijl wij met behulp van precisiefermentatie eiwitten maken die tot op moleculair niveau dezelfde functionaliteit hebben als traditionele dierlijke eiwitten. Bovendien liggen de producten die we maken veel dichter bij wat je zou ervaren van een dierlijk product.”

Zou precisiefermentatie ook gebruikt kunnen worden voor de productie van een ei?

“Absoluut! Precisievergisting kan alles met eiwitten repliceren. Sommige eiwitten zijn complexer om te reproduceren, maar het is mogelijk. Eigenlijk is dit iets wat we ook onderzoeken. We richten ons niet alleen op zuiveleiwitten.”

Waar staan jullie nu?

“We hebben de afgelopen twee jaar besteed aan het valideren en verfijnen van onze processen. Zowel wat betreft het creëren van de micro-organismen als het overbrengen van dit proces naar de voedingsomgeving en het maken van producten. We hebben een aantal basisplannen gemaakt. Nu is het tijd om het proces zodanig op te schalen dat het kan concurreren met de traditionele dierlijke landbouwindustrie. Dit jaar willen we de wereld voor het eerst ons product laten proeven.”

Welke problemen moesten jullie overwinnen?

“Een van de hindernissen is het opschalen van de processen om ze op hetzelfde niveau te laten functioneren als boerderijen. Een andere hindernis is de regelgeving. Want vooral in Europa zijn er veel veiligheidsnormen op het gebied van voeding waaraan we moeten voldoen. De wetenschap hierachter is ook ingewikkeld. De wetenschap hierachter is ook ingewikkeld. Het is een lang proces om ervoor te zorgen dat het organisme het DNA zodanig aanpast, dat het eiwit op de juiste manier wordt geproduceerd.”

Waar staat Formo over vijf jaar?

“Ik denk dat over vijf jaar iedereen weet wat Formo doet en wat precisiefermentatie is en mensen de discussie aangaan over hoe we ons voedselsysteem willen inrichten. En dat mensen begrijpen dat nieuwe technologieën zoals precisiefermentatie daarin een belangrijke rol spelen.”