Author profile picture

Fontys Hogeschool ICT heeft meer coaches nodig voor studenten met autisme. Dit vanwege de aanhoudende toename van het aantal studenten met een vorm van autisme of ad(h)d aan het hoger onderwijs de laatste jaren. Het is een landelijke ontwikkeling, maar zeker ook een die in de regio Eindhoven meer dan gemiddeld gevoeld wordt.

Fontys noemt de toename op zich “een positieve ontwikkeling” omdat deze studenten vaak beschikken over uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en sterke focusgerichtheid. “Op de arbeidsmarkt is veel behoefte aan deze persoonlijke kenmerken. Echter, een aantal van deze jongeren ervaart tijdens hun studie obstakels, bijvoorbeeld met het organiseren en plannen van de studie.”

Sinds studiejaar 2013-2014 bestaat er in Eindhoven een pool van (vrijwillige) studiecoaches. Wegens toenemende vraag van studenten is er in september 2017 weer instroom van nieuwe vrijwillige studiecoaches nodig. De focus ligt op het coachen van studenten met extra begeleidingsbehoeften bij het inrichten en structureren van hun studie, zowel eerstejaars als ouderejaars. De begeleiding is gericht op het wegnemen van kenmerkende knelpunten (plannen, het zoeken naar een stage, schrijfondersteuning etc.) en is niet studie-inhoudelijk.

Fontys Hogeschool ICT zoekt coaches die gemiddeld 5 uur per week beschikbaar zijn op vrijwillige basis en een commitment voor een jaar willen aangaan. “Uiteraard staat daar ook iets tegenover. Zo krijg je als coach inhoudelijke ondersteuning, waaronder praktische tools, lezingen, workshops, feedback en heb je een online bibliotheek ter beschikking.” Ook is er een maandelijkse intervisie samen met (ervaren) collega studiecoaches. “Maar het belangrijkste: je kunt echt van betekenis zijn voor studenten met extra begeleidingsbehoeften.”

 

“Toename aantal studenten met autisme is een positieve ontwikkeling”Fontys Hogeschool ICT,

Ook het vaste personeel wordt constant getraind op de begeleiding van studenten met autisme. Roy Houtkamp, jobcoach voor autistische studenten, gaf er onlangs samen met ICT-student Marck Manders een workshop over. In de workshop worden veel tips genoemd om de interactie met autisten beter te laten verlopen. Rust en geduld kunnen bijvoorbeeld helpen: “Probeer niet te veel ineens te doen. Stel prioriteiten in de begeleiding. Door veel te praten en concrete afspraken te maken, kom je een heel eind.”

Volgens student Marck Manders hebben autisten moeite met het leggen van verbanden. “Bijvoorbeeld tussen de inhoud van een studieboek en hetgeen de docent vertelt”, zegt hij in een interview met Bron. “Die link snap ik alleen als iemand mij er expliciet op wijst.”

Een ander punt is het herkennen van humor en sarcasme. Roy Houtkamp: “Ook dat heeft te maken met het leggen van verbanden. Wat iemand zegt koppelen veel mensen automatisch aan de mimiek en de rest van de context. Zo merk je dat iemand een grapje maakt.”