Author profile picture

Fontys Hogescholen is klaar met het maken van plannen, de fase van de uitvoering fase is nu aangebroken. “Met veel energie en enthousiasme hebben we begin dit jaar het instellingsplan Fontys Focus 2020 opgesteld. Maar die energie kunnen we alleen maar vasthouden als wij ze nu concreet gaan invullen.” Dat zei college van bestuur voorzitter Nienke Meijer maandag bij de opening van het nieuwe studiejaar.

“Te vaak eindigen toekomstplannen, strategienota’s, visiepresentaties als bureaulegger of behang. Fontys kan het verschil maken door de plannen echt waar te maken. Dat is de focus voor het komende studiejaar.”

In het instellingsplan zijn de ambities geformuleerd op drie niveaus: studenten, het werkveld en de eigen organisatie. Meijer noemde in haar speech van elk een specifiek voorbeeld. Ook lichtte ze haar gehoor toe waar op elk van die niveaus de accenten komen te liggen.

“Een belangrijke ambitie ten aanzien van studenten is gericht op talentontwikkeling, individuele begeleiding en flexibel studieaanbod”, aldus Meijer. De ambities op het gebied van het werkveld zijn geconcentreerd op de rol van Fontys als kennistelling. “Met vraagstukken uit het werkveld samen onderzoek doen, gezamenlijk kennis ontwikkelen en daarmee bijdragen aan het innovatief vermogen van het beroep en het bredere werkveld.”

Voor de eigen organisatie richt de aandacht zich in eerste instantie op “het lerend vermogen van de Fontys organisatie en van de individuele medewerkers.”

Denk Groter Prijzen

denk groter prijs

De opening van het nieuwe studiejaar stond traditioneel ook in het teken van het huldigen van de winnaars van de “Denk Groter”-prijzen. Dat zijn beloningen voor medewerkers en studenten die het afgelopen studiejaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

De Fontys Denk Groter Prijs in de categorie studenten is uitgereikt aan een groep internationale studenten van Fontys Hogeschool Engineering. Zij voerden een project uit dat er voor zorgt dat bijen met tags op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. In de categorie medewerkers ging de eerste prijs naar het initiatief van docente Nicole Ebben om in samenwerking met de Radboud Universiteit een Coaching bureau voor mentale gezondheid op te zetten. De prijzen, waaraan een geldbedrag van 3000 euro is verbonden, werden maandag door het College van Bestuur uitgereikt tijdens de officiële de opening van het studiejaar.

Volgens de jury is Track and Trace van bijen een BEEstachtig goed project dat een hoge aaibaarheidsfactor heeft en de Denk Groter gedachte goed verbeeld. Onderzoekers, ook internationaal is belangstelling getoond, kunnen met deze hard- en software, veel meer te weten komen over het gedrag van bijen. De jury stelt bovendien dat de studenten een bijdrage leveren aan een global challenge. Einstein zei het al: ”Als bijen uitsterven volgt de mens binnen vier jaar”.

Het Coaching bureau Mentale Gezondheid, dat docente Nicole Ebben in samenwerking met het Radboud Sportcentrum realiseerde, richt zich op sporters en coaches/trainers die door middel van mentale vaardigheden hun prestaties willen verbeteren. De jury: “Naast onderwijsdoeleinden draagt het project bij aan de ontwikkeling van ondernemerschap van studenten. Nicole Ebben heeft daarmee onderwijs en ondernemerschap extra betekenis gegeven en een innovatieve bijdrage geleverd door mentale gezondheid te integreren in een sportgerichte setting.” Andere universitaire sportcentra hebben inmiddels ook belangstelling getoond. De impact van het succes op de maatschappij is voor de jury buitengewoon relevant en doorslaggevend om Nicole Ebben de eerste prijs toe te kennen.

Naast een geldbedrag bestaat de prijs uit een trofee, gemaakt door beeldend kunstenaar en docent aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Ton van der Vleuten.