Author profile picture

Schone, circulaire brandstoffen maken uit duurzame energie en uit ‘afvalstoffen’ als water, koolstofdioxide en stikstof: dat is de uitdaging van het nieuwe lectoraat Solar Fuels. Fontys Hogescholen en NWO-instituut DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) werken daarvoor samen in een nieuw lectoraat. Dr. Peter Thüne, nu als docent werkzaam aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, wordt vanaf 1 februari de eerste lector.

Volgens Fontys worden met deze vorm van lectoraten de raakvlakken tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel beter benut en kan samen met MKB en grootbedrijven de innovatie versneld worden. “Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent.”

Het aanstellen van de lector is een volgende stap in de samenwerking tussen de twee kennisinstituten. In november vorig jaar tekenden Fontys en DIFFER ook al een samenwerkingsovereenkomst.

Peter Thüne is expert op het gebied van thermische katalyse, materialen en surface science. Thüne ziet zijn rol als bruggenbouwer tussen de DIFFER onderzoeksgroepen en de Fontysstudenten. Om de studenten van Fontys optimaal in te kunnen zetten moeten er concrete en toegepaste onderzoeksprojecten gedefinieerd worden die bijdragen aan het onderzoeksprogramma van DIFFER en verdiepend zijn voor de studenten.

Het thema Solar Fuels wordt binnen Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen het zesde speerpunt binnen het lectoraat Thin Films & Function Materials. Met Solar Fuels breidt het lectoraat zijn expertise op maatschappelijke ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame samenleving uit. Opslag en conversie van hernieuwbare energie zijn daarbij grote technologische uitdagingen.

Met de toevoeging van Solar Fuels heeft het onderzoek van het lectoraat zes speerpunten: Thin Films & Functional Materials, Diagnostiek en testen, Kunststoffen, Duurzame procestechnologie, Akoestiek en Solar fuels. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen deze onderzoekslijnen, maar ook op het snijvlak hiervan. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar biomedische sensoren door het combineren van 2D en 3D printtechnieken, onderzoek naar printed electronics, en het testen van de geluidskwaliteit van LP’s gemaakt van nieuwe kunststoffen.

Foto (c) Marsha Wagner