Author profile picture

Fontys Hogeschool voor Communicatie bestaat deze week precies 40 jaar. En, zo dacht de opleiding, hoe kan dat nu beter gevierd worden dan met een cadeau aan de stad dat direct verband houdt met onze eigen kwaliteiten. En zo kon het gebeuren dat zes groepen studenten gedurende 40 uur (aan één stuk) aan de slag gingen met de opdracht om een initiatief te bedenken dat de stad Eindhoven verder vooruit helpt door groepen mensen aan elkaar te verbinden.

Op vrijdagmiddag, aan het einde van de zware jubileumweek, mogen de zes teams hun oplossingen pitchen voor een externe jury. Waar blijkt dat de studenten – voornamelijk eerste- en derdejaars, hier en daar ondersteund door Fontys-alumni – heel goed hebben nagedacht over hun opdracht en er allemaal in zijn geslaagd die verbinding voor de stad voor elkaar te krijgen. De stemmen zijn duidelijk hees van de slapeloze nachten, maar dat heeft voor de kwaliteit van de presentaties geen gevolgen.

Voor de jury blijkt het lastig de diversiteit van de ideeën met elkaar te vergelijken. Hoe zet je immers een project dat het bij elkaar brengen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking met studentenverenigingen beoogt, af tegen het team dat zich wil inspannen om verhalen van oude Eindhovenaren met die van expats te combineren? Hoewel de jury niet van zins blijkt om aan te geven welke twee teams uiteindelijk strijden om de overwinning (“de andere vijf waren er ook dichtbij”), wordt de lof voor de winnaar goed onderbouwd.

De winnaar: de kleinste universiteit ter wereld

Het winnende team wil de partners van expats meer laten integreren in de Eindhovense samenleving. Het middel dat daarvoor bedacht is, maakt gebruik van de specifieke expertise die deze expats en hun ‘spouses’ mee naar Eindhoven nemen. “Ze hebben allemaal wel een specialiteit, iets waar ze heel goed in zijn; wij gaan zorgen dat ze dat, vanuit de “kleinste universiteit ter wereld”, kunnen gaan overbrengen aan de Eindhovense bevolking. Kennisoverdracht is immers het beste verbindingsmiddel.” Het team komt zelfs met een lesrooster dat extra aantrekkelijk belooft te zijn omdat elke maandag het eerste uur vrij is.

lesrooster Fontys kleinste uni

Door als docenten met een breed scala aan interessante lessen echt in contact te komen met de lokale bevolking, moeten de expats en hun partners zich sneller en beter thuis gaan voelen in Eindhoven, wat een groot voordeel voor de stad is, aldus de bedenkers. Ze blijven daardoor langer aan de stad verbonden. “En stel dat de expats op een gegeven moment toch de stad weer verlaten, dan hebben ze iets blijvends achtergelaten in Eindhoven.” Een eerste leslokaal hebben de Fontysstudenten ook al bedacht: een zwarte container op het 18-septemberplein.

De overige ideeën:

Share the Chair: Eindhoven is bij uitstek een ons-kent-ons-gemeenschap, waar je door de open achterdeur altijd welkom bent bij de buren. 24 oude Eindhovenaren gaan de stoel delen met 24 nieuwe Eindhovenaren, om elkaar daar verhalen te vertellen. Uit die verhalen moet een lijst met tips ontstaan.

Smaakt naar Meerhoven: In de 30 klassen van een basisschool gaan leerlingen recepten uitwisselen, onder meer via een ingenieus plaatjessysteem die geruild kunnen worden. De vele expats in deze wijk kunnen zo hun lekkerste gerechten delen met elkaar en autochtone Eindhovenaren. De makers van de lekkerste recepten (bekend via een poll) krijgen een standje in de lokale supermarkt, waar de verhalen pas echt op gang kunnen komen.

T-Factor: Laat kinderen in grote ‘speelfabrieken’ hun talenten tonen, waarbij de daar rondlopende vertegenwoordigers van grote bedrijven (zoals ASML) meteen kunnen zien wie ze daar kunnen scouten. Bij een uiteindelijke sollicitatie, jaren later, hebben kinderen op deze manier een voorsprong. “Zo blijft talent in Eindhoven.”

Eindhoven Onbeperkt: koppel jongeren met een lichte verstandelijke beperking aan studentenverenigingen in de stad. Op deze manier komen de verstandelijk beperkten uit hun isolement en wordt ‘en passant’ het Stratumseind ook op de wat vroegere uurtjes een aantrekkelijker uitgaansgebied.

Kamerleegstand: Veel gezinnen in Eindhoven hebben wel een of twee lege kamers in hun woonhuis. Maak die kamers geschikt voor bewoning door een jonge student en je zorgt er direct voor dat ook mbo’ers van buiten de stad naar Eindhoven kunnen komen. Het resultaat: Eindhoven kan groeien, technisch talent komt eerder naar de stad en kamerleegstand is opgelost.