© FlixBus
Author profile picture

De groene FlixBus bussen krijgen in de toekomst wellicht een extra ‘groene’ laag. Naast de drie e-bussen die het bedrijf nu heeft rijden, wil Europa’s grootste aanbieder van langeafstandsbusreizen ook een beroep doen op waterstof als brandstof. Het plan wordt momenteel besproken met FlixMobilty en Freudenberg Sealing Technologies.

Dankzij een sterke capaciteitsbenutting worden langeafstandsbussen beschouwd als een relatief milieuvriendelijke manier om te reizen. FlixMobility wil nu nog een stap verder gaan. “We willen de toekomst van de mobiliteit helpen vormgeven”, zegt Fabian Stenger, Managing Director van FlixBus DACH (Duitsland Oostenrijk Zwitserland) vol ambitie. “De moderne vloot van FlixBus is al zeer milieuvriendelijk: iedereen die met de langeafstandsbus reist, bespaart nu al 80% van de CO2-uitstoot in vergelijking met de auto. Toch vragen we ons voortdurend af hoe we het reizen nog duurzamer kunnen maken. Na de succesvolle introductie van drie elektrische langeafstandsbussen willen we nu samen met Freudenberg de eerste langeafstandsbus met brandstofcelaandrijving ontwikkelen en zo een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de mobiliteit zetten.”

Kans voor Europa

Sinds enige tijd rijden de eerste elektrische bussen van de Chinese fabrikanten BYD en Yutong op de Duitse en Franse wegen. Nu willen de twee Duitse bedrijven FlixMobility uit München en Freudenberg Sealing Technologies uit Weinheim met name Europese busfabrikanten de kans geven om de mobiliteitsomslag te beïnvloeden dankzij de brandstoftechnologie. “De eerste gesprekken met busfabrikanten voor dit toekomstgerichte project vinden nu al plaats”, zegt Stenger. De twee bedrijven zijn op zoek naar steun van de overheid in het kader van het Duitse Innovatieprogramma voor Waterstof- en Brandstofceltechnologie (NIP). “Het doel is ervoor te zorgen dat deze technologie sneller de marktrijpheid bereikt en zo een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van de CO2-uitstoot van het wegverkeer.”

Ondanks de slechtere CO2-balans van waterstof in vergelijking met voertuigen op batterijen – voor de productie van waterstof is immers veel elektriciteit nodig – wil FlixMobility in de toekomst op beide technologieën bouwen. “Met onze e-bussen en de geplande waterstofbussen bevinden we ons momenteel in de proeffase en in actieve uitwisseling met fabrikanten en technologiepartners. We richten ons hier niet op één technologie, maar staan open voor alle milieuvriendelijke alternatieve aandrijvingen”, legt Nina Göbbels van FlixBus uit.

Flixbus

Er zijn verschillende redenen voor het gebruik van waterstof, vooral in het langeafstandsverkeer. “Naast de gewichtsbesparing, is er de kortere laadtijd. Het tanken zelf zou maximaal 20 minuten in beslag moeten nemen, vergelijkbaar met een normale tankbeurt. Een ander argument ten gunste van brandstofceltechnologie is de mogelijkheid om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen rechtstreeks om te zetten in waterstof op de plaats waar ze wordt geproduceerd.”

Tankstations

Wat de prestaties betreft, moet de waterstofbus op gelijke voet staan met zijn dieselmotoren en ook 500 kilometer kunnen afleggen zonder te tanken. Maar een combinatie van accu en waterstof zou helemaal mooi zijn, zegt Claus Möhlenkamp, CEO van Freudenberg Sealing Technologies. “Een hybride systeem dat op intelligente wijze batterij- en brandstofcellen combineert, zou bijzonder praktisch kunnen zijn voor zwaardere voertuigen die lange afstanden afleggen, aangezien zuiver elektrische aandrijvingen momenteel nog steeds een te kort bereik hebben”, aldus Möhlenkamp. “In eerste instantie moet een representatieve busvloot tijdens de testfase met het systeem worden uitgerust. In de toekomst willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot van het wegverkeer. Wat we samen met FlixMobility op de Europese wegen doen, kan ook baanbrekend zijn voor andere mobiliteitssectoren.”

Waterstoftankstations moeten nog steeds met een vergrootglas worden gezocht. We zijn nog ver verwijderd van een gebiedsbreed netwerk en de bouw van een waterstoftankstation kost veel meer dan een traditioneel tankstation: naar schatting ongeveer een miljoen euro per stuk. Op dit moment zijn er in heel Duitsland slechts 74 waterstoftankstations en het is nog erger voor de andere Europese landen. Nederland heeft er welgeteld drie. Dus hoe moeten bussen worden bijgetankt?

“Voor het proefproject kunnen we het gebruik van de brandstofcel Flixbussen aanpassen aan de bestaande infrastructuur”, zegt Nina Göbbels. “Landen als Duitsland hebben al een relatief goede infrastructuur. Op dit moment kijken we welke verbindingen binnen Europa een passende infrastructuur hebben op het gebied van waterstofvoorziening en de onderhoud van de bussen zelf.”

Het zal echter nog een paar jaar duren voordat de eerste hybride bus met batterij en brandstofcel in het routerooster van Flixbus terecht komt. “Dat hangt af van de lopende besprekingen en de ontwikkelingen bij de fabrikanten; op zijn vroegst vanaf 2021.”

Meer artikelen over mobiliteit zijn hier te vinden.