Author profile picture

Het was geen eenvoudige opgave, maar de negen gemeenten van stedelijk gebied Eindhoven zijn er in geslaagd: door onderlinge afspraken én de realisatie van 800 extra wooneenheden kunnen zowel de nieuwe statushouders als de kandidaten voor de bestaande urgentieregelingen aan woonruimte geholpen worden. Dat is het resultaat van vijf maanden overleg tussen gemeenten, woningcorporaties, COA, Rijk, provincie en de stichting Vluchtelingenwerk.

Schermafbeelding 2016-02-29 om 10.43.51Door de woningvoorraad uit te breiden en slim te schuiven met de behoeften en mogelijkheden per gemeente, moet verdringing op de woningmarkt voorkomen worden. Ook komen er op deze manier betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats. De betrokkenen hebben hiervoor het Actieplan Statushouders 2016-2017 opgesteld, dat vandaag, 29 februari werd ondertekend. Het actieplan is een aanvulling op de taakstelling van het Rijk.

“De gemeenten en woningcorporaties in het stedelijk gebied Eindhoven willen en kunnen niet aan de kant staan waar het gaat om de huisvesting van vluchtelingen uit de brandhaarden van de wereld”, zegt de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu, voorzitter van de Taskforce Statushouders. “Nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen krijgen deze mensen een plek in de Nederlandse samenleving en daar hoort ook woonruimte Schermafbeelding 2016-02-29 om 11.13.11bij.” De gemeenten, het COA en de corporaties ondertekenden het actieplan, de intenties worden ook onderschreven door de Provincie en de stichting Vluchtelingenwerk.

De wethouders spreken van een “zware maar belangrijke opgave”, die mede tot doel heeft om iedereen zich thuis te laten voelen op de plek waar dat het beste kan. Juist door ook extra stappen te zetten voor de “normale” urgentiehouders, moeten de voordelen voor iedereen merkbaar worden. Over een half jaar wordt de regeling geëvalueerd, maar nu al is er interesse voor dit model vanuit provincie en Rijk, zo zeggen de wethouders.

Schermafbeelding 2016-02-29 om 11.10.29Op dit moment levert de huisvesting van statushouders volgens de betrokken gemeenten geen knelpunten op. Maar om dat ook voor de toekomst te garanderen, komen er in 2016-2017 minimaal 800 extra woningen bij in de regio. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen. Dat betekent dat deze maatregel niet alleen effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio.

Op een belangrijk punt wijkt de afspraak van de negen af van Rijksbeleid. Het Rijk sprak onlangs het voornemen uit om mensen met een verblijfsvergunning niet meer als urgente woningzoekenden te beschouwen. De gemeenten in het SGE hebben in het Actieplan besloten dat die urgentie in en om Eindhoven in stand blijft.

De wethouders sluiten niet uit dat de afspraken binnenkort worden uitgebreid naar meer van de 21 Brainportgemeenten. “Dat zou heel goed kunnen. Maar we wilden het in dit stadium vooral ook behapbaar houden. Een andere vervolgstap is de “taskforce meedoen”, die gaat toezien op scholing, werk en integratie van de statushouders.

Lees hier het complete actieplan Statushouders

Schermafbeelding 2016-02-29 om 10.43.14