sdr
Author profile picture

Als het aan de Europese Commissie ligt, liggen wetenschappelijke feiten die wijzen op bepaalde trends vanaf komend jaar ten grondslag aan het politieke beleid dat alle lidstaten zal regeren. Dat zei eurocommissaris Maros Sefcovic die verantwoordelijk is voor onder andere de relaties tussen de instituties van de Europese Unie en de afdeling Foresight.

Foresight is een onderdeel van het Brusselse ambtenarenapparaat dat data en trends binnen de samenleving van de Europese Unie analyseert met behulp van het digitale platform Megatrends Hub. Op basis van de uitkomsten van de analyses zal de Europese Commissie elk jaar nieuw beleid uitstippelen en reeds lopend beleid aanpassen. 

Gigabyte in datacenter slurpt energie

,,Foresight bestaat al jaren. Maar het is voor het eerst dat de analyses van Foresight zo’n grote rol gaan spelen in de Europese politiek”, zei Sefcovic. ,,Politici van de lidstaten laten zich eerder leiden door korte termijn belangen. Door het beleid van de Europese Unie op korte termijn aan te passen aan lange termijn trends komen de korte en lange termijn dichter bij elkaar.”

In het Foresight rapport van de Europese Commissie dat vorige maand uit kwam, staat bijvoorbeeld dat  1 gigabyte aan data die wordt opgeslagen in een datacenter ver van een huishouden veel meer energie opslorpt dan als de data door middel van edge computing dicht bij de gebruiker of producent ervan worden opgeslagen: 3,1 kWh versus 0,000005 kWh. Dat is nogal een verschil. 

Ook staat in het rapport dat er een shift moet komen in het verbruik van energie om uitputting van land (dat bijvoorbeeld wordt bezet door zonneweides en windturbines) en grondstoffen tegen te gaan. Omdat ook daar een grens aan zit.

Onvoldoende grondstoffen in Europa

Uit een ander overzicht blijkt dat in de meeste lidstaten van de Europese Unie de biodiversiteit onder druk staat en dat de meeste lidstaten niet beschikken over mijnen voor delving van mineralen zoals lithium, kobalt en magnesium die nodig zijn voor de belangrijkste industrie (batterijen, elektronica, chips). Andere voorspelling: als de temperatuur blijft stijgen zal de schade door het overstromen van rivieren op termijn met miljarden per jaar toenemen en wordt een deel van het land onbewoonbaar. 

Foresight Report 2020:

Europese Commissie heeft twee troeven om beleid door te drukken: geld om te investeren en regels.

Op basis van die wetenschap kun je concluderen dat er beleid aan zit te komen dat inzet op vermindering van consumptie, het (beter) recyclen van grondstoffen en het weren van grote datacenters terwijl edge computing gepromoot zou kunnen gaan worden. 

Huiselijk geweld door Covid-19

Tegelijk is de digitale kantooromgeving vanwege Covid-19 ineens heel gebruikelijk geworden, terwijl in eerdere trendrapporten voorspeld werd dat dit nog decennia zou duren. Er moet dus echt spoed gemaakt worden met dat edge computen, kun je op basis van deze trends concluderen.

Omdat meer mensen thuis zitten te werken of te studeren is de eenzaamheid gegroeid, zo meldt het rapport. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is hoger dan ooit. Dus ook daar moet een oplossing voort komen. ,,Welzijn is niet alleen het resultaat van een goed bruto nationaal product”, zei Sefcovic. ,,Dat gaat ook over andere zaken zoals goed onderwijs.”

Trends beïnvloeden elkaar

Tussen al deze verschijnselen en trends zijn relaties waardoor ze invloed op elkaar hebben. Het doel van de Europese Commissie is om daar intelligent beleid op te maken. 

In hoeverre dat lukt is natuurlijk de vraag aangezien de lidstaten het laatste woord hebben. Echter, de Europese Commissie heeft twee belangrijke troeven, zo staat in het Foresight-rapport. De ene is dat ze wetten kan maken die, als ze zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de regeringen van de lidstaten en hun parlementen, het gedrag van burgers en bedrijven kan afdwingen.

Geldpot voor innovatie

Met bedrijven doet de Europese Commissie rechtstreeks zaken door miljarden subsidie te verstrekken voor innovaties die haar doelstellingen zoals die voor een klimaatneutrale economie ondersteunen. Geld om te investeren is dan ook de tweede troef die de EU kan inzetten. En dat doet het supranationale orgaan dan ook voluit. Bijna een derde van het budget van de Europese Commissie gaat naar het groener maken van de economie, zo staat in het rapport. Dat gaat om zo’n 600 miljard voor de komende zeven jaar. 

Op het moment dat bedrijven in de EU hun technologie innoveren conform de wens van de Europese Commissie, zullen de meeste regeringen van de lidstaten wel meegaan. Want als die geen bezwaar hebben, waarom de regeringen dan wel? Vandaar ook dat de Commissie de uitbreiding van het Horizon-fonds, de geldpot voor Europese innovatie, zo belangrijk vindt.