Marcel van Gerven
Author profile picture

Het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) opent verschillende nieuwe units, waaronder een aan de Radboud Universiteit. De bedoeling is dat er de komende jaren onderzoek wordt gedaan naar machine learning (ML) en andere onderwerpen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. Een deel van het onderzoek concentreert zich op het coronavirus: zo worden onder andere workshops gehouden op YouTube over hoe corona kan worden bestreden door middel van deze technieken. Denk aan opsporing van het virus en de ontwikkeling van medicijnen.

De Radboud ELLIS unit richt zich op fundamentele machine learning en toepassingen binnen life sciences (gezondheidszorg, neurotechnologie) en high tech industry (semiconductors, robotica).

Marcel van Gerven, hoogleraar kunstmatige intelligentie die het onderzoek leidt, benadrukt het belang van dit soort onderzoek in Nederland: “Veel Europese onderzoekers trekken de laatste jaren naar de VS en China om daar projecten op te zetten, maar met ELLIS wordt er meer ruimte geboden om ze hier te houden. We willen onderscheidend, lokaal onderzoek stimuleren.”

De deelname aan ELLIS zorgt ervoor dat promovendi en staf met topinstituten verspreid door heel Europa kunnen samenwerken. Nijmegen richt zich specifiek op fundamenteel onderzoek in de machine learning. “Als universiteit is dat onze core business. Denk hierbij aan brain-inspired computing waarbij we inzichten uit de neurowetenschap gebruiken om slimmere AI systemen te bouwen.”

Verbetering gezondheidszorg

Van Gerven geeft aan dat de onderzoeksonderwerpen heel breed zijn: “Uiteindelijk zal dit leiden tot de aanpak van brede maatschappelijke uitdagingen. Behalve corona moet je ook denken aan machine learning voor neurotechnologie waarbij we visuele waarneming aan blinde mensen terug willen geven, de ontwikkeling van apps om de gezondheidstoestand van mensen te monitoren, de ontwikkeling van meer energiezuinige systemen, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, slimmere robots, enzovoorts.”

“Naast drie senioronderzoekers komt er ruimte voor vier extra promovendi”, gaat Van Gerven verder. “Daarnaast worden er nog acht nieuwe promovendi aangetrokken vanuit nationale en EU-brede subsidies.”

Radboud expert op AI

In totaal telt de universiteit nu meer dan 170 wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek rondom kunstmatige intelligentie. Er volgt nog een officiële openingsdatum van de unit en een bijbehorende website.