© Pixabay
Author profile picture

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het dan officieel: Europa is wereldwijd een van de twee belangrijkste spelers wat betreft investeringen in technologie. Niet eerder werd zo massaal geïnvesteerd in Europese technologische bedrijven (100 miljard) als in 2021. Zes jaar geleden was dat nog 10 miljard dollar. Ook groeien Europese technologiebedrijven sneller dan ooit. In 2021 bereikten 98 bedrijven de status van unicorn (marktwaardering van meer dan 1 miljard). 

De belangrijkste Europese hubs naar geïnvesteerd kapitaal @ Atomico’s rapport ‘State of European Tech’

Dat blijkt uit het ‘State of European Tech’-rapport over 2021. Het rapport is zoals elk jaar uitgegeven door Atomico, een Europese onderneming in durfkapitaal met hoofdkantoor in Londen. Het rapport heeft de gegevens verwerkt over de eerste negen maanden en die geëxtrapoleerd tot het einde van het jaar. In het rapport staat ook de uitslag van een enquête die 5000 respondenten uit de bedrijfstak hebben ingevuld.

Grote investeringsrondes

De enorme groei aan investeringen in 2021 was grotendeels te danken aan grotere investeringsrondes, waarbij meer dan 250 miljoen dollar werd ingezet. Zulke kapitaalinjecties zijn de afgelopen 12 maanden met een factor tien gegroeid en vertegenwoordigen nu 40 procent van het totale in Europa geïnvesteerde kapitaal. Maar ook rondes van meer dan 100 miljoen dollar waren dit jaar vrijwel normaal. De eerste negen maanden van dit jaar werden 152 ondernemingen bedeeld met 100 miljoen of meer. Deze grote financieringsrondes betreffen ondernemingen die in een scale-up fase zijn, met name fintechbedrijven. Het geld komt zowel van institutionele beleggers, overheden als durfondernemers.

Dat wil niet zeggen dat investeringen in start-ups dit jaar achterbleven. Sterker nog, het aandeel van Europa in dit soort financieringen is zozeer gegroeid dat het Europese ecosysteem voor startende ondernemers op zowat gelijke voet staat met dat van de Verenigde Staten. Europese start-ups zijn goed voor 33 procent van al het kapitaal dat wereldwijd wordt geïnvesteerd in rondes tot 5 miljoen dollar, vergeleken met 35 procent voor de Verenigde Staten. Dit is een belangrijk gegeven. Financiering in een vroeg stadium is een belangrijke indicator voor toekomstige groei. China is een stuk minder belangrijk in dit hoofdstuk. Azië als geheel neemt slechts 17 procent van startfinancieringen voor zijn rekening.

Bedrijfswaarde

De belangstelling van investeerders voor Europese technologiebedrijven in een vroeg stadium is hoe dan ook evident. Het lijkt erop dat Amerikaanse investeerders Europa hebben ontdekt. Uit het Atomico-rapport blijkt dat 28 procent van de investeringen in Europese technologische bedrijven uit de Verenigde Staten komt.

De waarde van Europese techbedrijven is ook sterk gegroeid. In 2018 kwam de waarde van technologische bedrijven in Europa voor het eerst uit boven de grens van een biljoen dollar (1000 miljard). Over die mijlpaal heeft Europa een paar decennia gedaan. Daarna ging het sneller. De grens van het tweede biljoen werd eind 2020 later bereikt. Het derde biljoen werd in september 2021 aangetikt.

Overigens zijn de grootste beursgenoteerde technologische bedrijven in Europa ASML (marktwaarde van zo’n 300 miljard) en Adyen, beide gesticht en gevestigd in Nederland. Het is wel zo dat de Verenigde Staten de dominante speler op het wereldtoneel blijft, met een aandeel van 70 procent in de totale marktkapitalisatie van technologische bedrijven.

Waarin Europa de Verenigde Staten wel al overstijgt is de beursgang van technologische bedrijven in 2021. Er werden in Europa meer bedrijven naar de beurs gebracht dan aan de overkant van de Atlantische oceaan.

Estland

Europa doet het over de gehele linie goed. Niet minder dan 28 verschillende landen hebben tenminste een unicorn binnen de grenzen. Toch maakt vooral West-Europa de dienst uit. Zoals elk jaar is het Verenigd Koninkrijk de absolute koploper. Het totale geïnvesteerde bedrag in Britse technologiebedrijven is meer dan het dubbele van de hoeveelheid kapitaal geïnvesteerd in Duitsland en Frankrijk tezamen. De top vijf kapitaalkrachtige landen wordt verder aangevuld met Zweden en Nederland.

Deze top vijf is ongewijzigd ten opzichte van 2020. In Zuid-Europa maakt Spanje grote vooruitgang. Italië zakt nog verder terug en staat achter Estland, dat zijn plaats als het meest ondernemende land van Europa behoudt. Dat land telt ruim 1100 techondernemers per een miljoen inwoners. De vijf grootste hubs naar totaal geïnvesteerd kapitaal zijn respectievelijk Londen, Berlijn, Parijs, Stockholm en Amsterdam.

De gezonde staat van technologische investeringen in Europa blijkt ook uit het recordbedrag dat investeerders hebben geïncasseerd door uit jonge bedrijven te stappen. Verschillende beursgangen, fusies, manager buy-outs en andere exitstrategieën hebben niet minder dan 275 miljard dollar in het laatje gebracht.

Vergelijk de resultaten over 2021 met het ‘State of European Tech’-rapport van vorig jaar

Lees ook dat startfinancieringen voor Nederlandse start-ups vooral uit het buitenland komen