Author profile picture

Burgemeester John Jorritsma greep zijn nieuwjaarsreceptie aan voor een ferm statement: alleen met een grootschalige herindeling kan Eindhoven de vuist maken die nodig is om het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van betere verbindingen op orde te krijgen. Zaken die hard nodig zijn om aantrekkelijk te blijven voor internationale talenten. Niet iedereen bleek even gecharmeerd van de aanbevelingen van de burgemeester. In een korte serie peilden wij de reacties in het innovatieve ecosysteem binnen Brainport Eindhoven. Vandaag: Eric van Schagen, CEO van Simac in Veldhoven.

Eric van SchagenHoe belangrijk het ultieme doen van John Jorritsma ook is, een eindeloze discussie over wel of niet herindelen zal de regio alleen maar schade berokkenen. “Als wij in de regio ons heel veel gaan bezig houden met wel of niet herindeling dan zal Den Haag mogelijk reageren met rustig toekijken en niets doen. En dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken”, zegt Simac-CEO Eric van Schagen.

“Ik ondersteun van harte de roep om erkend te worden door Den Haag en daarmee meer geld te krijgen voor betere verbindingen en passende voorzieningen. Over de vorm waarin dat gebeurt kan ik moeilijk oordelen. Wat ik wel weet is dat de discussie wel erg veel over de vorm en te weinig over de inhoud dreigt te gaan. En dat lijkt me, gezien de stilstand daardoor, een groot gevaar.”

Screen Shot 2017-01-14 at 20.31.00Van Schagen heeft niks met de manier waarop Jorritsma de ratio boven de emotie plaatst. “Het is belangrijk om de emoties van veel dorpsbewoners te onderkennen en daarvoor met passende oplossingen te komen. Zelf heb ik die emotie trouwens helemaal niet, mij maakt het niets uit of wij Veldhoven of Eindhoven zijn en als bedrijf heb ik het altijd over de regio Eindhoven. Maar je kunt niet negeren dat veel mensen in de kleinere gemeentes zich willen identificeren met hun eigen gemeente; daar moeten we aan tegemoet komen.”

Als herindeling inderdaad de te bewandelen route wordt, dan moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de lokale politiek, zegt Van Schagen. “Als er een uitfasering is voor het lokale bestuur, hoe wordt deze dan geregeld? Nu is veel verzet ook gebaseerd op eigenbelang of onzekerheid.” Daar kun je volgens Van Schagen wat aan doen door in een vroeg stadium het traject duidelijk te maken.

Maar het allerbelangrijkste is en blijft: met Den Haag spreken. “Dáár moeten we de toezeggingen krijgen voor meer investeringen in deze regio. En ja, als daar een herindeling voor nodig is, moeten we dat zeker doen.”