Author profile picture


V-Storage levert primaire energiereserve bij storingen in netwerk van TenneT
Scholt Energy Control uit Valkenswaard is er als eerste in Nederland in geslaagd om een industrieel energieopslagsysteem aangesloten te krijgen op het landelijke netwerk van netbeheerder TenneT. Het systeem draait op een grote batterij op het terrein van VDL ETG in Eindhoven. Voor dit project heeft Scholt samen met VDL het bedrijf V-Storage opgericht.

Volgens directeur Jan Scholt moest er aan behoorlijk wat protocollen en kwaliteitsvoorwaarden worden voldaan voordat TenneT het besluit kon nemen om V-Storage in het netwerk op te nemen. “Wij horen nu bij de primaire reserve en moeten dus binnen een paar seconden energie aan het net kunnen leveren, bijvoorbeeld als er ergens een grote storing is. Dat is niet alleen een belangrijk maar ook een ingewikkeld spel, dat door TenneT in Arnhem wordt geregeld. Zij zitten aan de knoppen en kunnen als het ware de schakelaar naar onze batterij open zetten als het nodig is.”

 

“Wij moeten binnen een paar seconden energie aan het net kunnen leveren”Jan Scholt, V-Storage

Volgens Scholt wordt op deze manier wel al op verschillende plekken in het buitenland gewerkt, maar staat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Dat heeft te maken met regelgeving, maar ook met technologische en bedrijfseconomische aspecten. “De kosten moeten wel een beetje in verhouding staan met de opbrengsten. Dat begint nu een beetje in die buurt te komen, omdat de prijs van batterijen zakt en de vergoedingen voor stroom redelijk stabiel zijn. Rijk worden we er niet van, maar het is wel een stap voor de toekomst.”

Tijdens de eerste maanden van dit jaar is het energieopslagsysteem uitvoerig getest. De batterij is inmiddels operationeel overgedragen aan Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor zijn rekening neemt.

De batterij draagt vanaf nu bij aan de handhaving van de balans op het Nederlandse hoogspanningsnet. Voorheen werd dat alleen gedaan met traditionele energiecentrales, die bijvoorbeeld op kolen of gas draaien. Vanwege de forse groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Door schommelingen in de productie van met name wind- en zonne-energie wordt het moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijen zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan die elektriciteit worden opgeslagen in de batterij. En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij (regel-energie). Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen.

Door de capaciteit van de batterij beschikbaar te stellen aan het landelijke elektriciteitsnetwerk worden vervuilende traditionele centrales – die worden opgeschakeld bij een toenemende vraag naar stroom – op termijn overbodig. De batterijen dragen op die manier ook bij aan de verduurzaming van het energieverbruik.

VDL-bussen

VDL Groep en Scholt Energy Control verwachten het aantal batterijen en de toepassing daarvan snel uit te breiden. Het elektrisch vervoer in Nederland zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Zo moeten in heel Nederland alle bussen in het openbaar vervoer in 2020 op elektriciteit rijden. Dit jaar rijden er in Nederland 140 elektrische bussen van VDL rond. Als de batterijen niet meer geschikt zijn voor elektrisch vervoer, dan kunnen die een tweede leven krijgen in het energieopslagsysteem V-Storage.