© Daimler
Author profile picture

De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent verminderen ten opzichte van 1990. Daarvoor moet in elk geval het wegvervoer over lange afstand schoner worden. Vrachtwagens en touringcars moeten af van de dieselmotor. Daarom willen de drie grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, TRATON GROUP, Daimler Truck en de Volvo Group, een openbaar supersnel oplaadnetwerk uitbouwen. Dat is dan niet alleen beschikbaar voor voertuigen van hun eigen bedrijven, maar voor alle zware vrachtwagens en touringcars die op stroom rijden.

Deze week tekenden de drie daartoe een intentieverklaring. Het project “moet zowel het vertrouwen van de klant in elektrificatie vergroten, als een duidelijke bijdrage leveren aan een klimaatneutraal vervoer in de EU”. De drie trucbouwers willen voor dit project in Amsterdam een joint venture oprichten. Deze moet volgend jaar van start gaan.

De initiële investering bedraagt 500 miljoen euro. Met dat kapitaal willen de ondernemingen binnen vijf jaar ten minste 1700 oplaadpunten met een hoge capaciteit op groene stroom bouwen op logistieke knooppunten en losplaatsen in de buurt van snelwegen. Op lange termijn is het de bedoeling dat het aantal oplaadpunten “aanzienlijk wordt verhoogd” met de hulp van extra partners en overheidsfinanciering.

Green deal

Exploitanten van wagenparken met elektrische voertuigen hebben twee opties wat de oplaadtijd betreft. Ze kunnen gebruik maken van de in Europa wettelijk verplichte rustperiode van 45 minuten voor chauffeurs om op te laden, of ze kunnen ‘s nachts opladen. Met de joint venture willen de drie partners “de weg vrijmaken voor de uitvoering van de Green Deal van de Europese Unie voor een klimaatneutraal vrachtvervoer tegen 2050”.

Enerzijds betekent dit dat moet worden gezorgd voor de nodige infrastructuur. Anderzijds moet de nadruk komen te liggen op groene stroom voor de oplaadpunten. Op die manier willen de TRATON GROUP, Daimler Truck en de Volvo Group exploitanten van vrachtwagenparken helpen om over te schakelen op CO2-neutrale transportoplossingen. Het gaat vooral om het zware langeafstandstransport om zo “de CO2-uitstoot in korte tijd aanzienlijk verminderen”. “

Voor de TRATON GROUP is het duidelijk dat de toekomst van het vervoer elektrisch is. Dit vereist een snelle uitbreiding van publiek toegankelijke oplaadpunten. Vooral voor zwaar transport over lange afstanden”, verklaart Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP. “Samen met onze partners Daimler Truck en Volvo Group willen we dit laadnetwerk zo snel mogelijk implementeren. Wij zetten nu de eerste stap om de overgang naar duurzaam vervoer zonder fossiele brandstoffen te versnellen. De tweede stap moet een krachtige toezegging van de EU zijn om het oplaadnetwerk in heel Europa volledig uit te rollen.”

CO2-neutrale vrachtwagens

Om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, “is het essentieel dat de bouw van de juiste infrastructuur hand in hand gaat met de introductie van CO2-neutrale vrachtwagens”, stelt Martin Daum, CEO Daimler Truck. Martin Lundstedt, CEO Volvo Group, legt uit dat het creëren van een Europese marktleider in laadinfrastructuur de basis vormt “zodat we een doorbraak kunnen bereiken in de transformatie naar elektrificatie voor onze klanten.” Bovendien hebben de drie partners “ook een beleidsklimaat dat aanzienlijke vooruitgang naar duurzame vervoers- en infrastructuuroplossingen mogelijk maakt”.

50.000 snellaadstations

Volgens een in mei 2021 gepubliceerd sectorrapport van de Association of European Automobile Manufacturers (ACEA) zijn er uiterlijk in 2025 tot 15.000 oplaadpunten met hoge capaciteit nodig en uiterlijk in 2030 tot 50.000 van deze snellaadstations. Met hun oplaadnetwerk willen de drie initiatiefnemers een voortrekkersrol spelen. Zij willen alle andere industriële partijen, regeringen en ook wetgevers aanmoedigen om hun steentje bij te dragen aan “het bereiken van de gestelde klimaatdoelstellingen samen met een snelle uitbreiding van het noodzakelijke oplaadnetwerk”.

Er zijn een paar hindernissen die de toekomstige joint venture moet overwinnen nog vóór zij is opgericht. De diverse kartelinstanties moeten nog toestemming geven. Als alles goed gaat, ondertekenen de partijen eind dit jaar het contract.

Ook interessant:


Dimethylether in plaats van diesel maakt vrachtauto schoner

Klimaatdoelstellingen wegverkeer haalbaar met ‘zonnegas’

Elektrische ferry brengt Deense eilanders goedkoper en schoner aan het vaste land