Author profile picture

Veiligheid en cultuur zijn de belangrijkste thema’s voor Eindhovense media. Milieu, integratie en welzijn komen er veel bekaaider vanaf. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Hogeschool Windesheim in Eindhoven hebben uitgevoerd. Voor veiligheid (vooral in de vorm van politieberichten) is ruim tien keer zoveel aandacht als voor milieu. De voorlopige uitslagen werden vandaag gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de Eindhovense media. Een volledige rapportage volgt later nog.

Het onderzoek concentreerde zich op de productie van de Eindhovense media tussen 7 en 13 maart van dit jaar. In die week werden 457 artikelen over Eindhovense onderwerpen geanalyseerd en gerubriceerd. Ongeveer een kwart van die berichten ging over het beleid van de stad (simpel gezegd: de onderwerpen waar de politiek zich mee bezig houdt).

Centrale vraag in het onderzoek was welke rol de verschillende nieuwsaanbieders spelen bij de verspreiding van het nieuws. “We wilden weten hoe zuurstofrijk het Eindhovense nieuws-ecosysteem is”, zegt onderzoeker Devid Ilievski van het lectoraat Media & Civil Society van Windesheim. Het onderzoek moet later ook in de vier grote steden van Nederland plaatsvinden; in die zin was de Eindhovense exercitie een pilot voor dat traject.

Volgens de onderzoekers vormen de hoeveelheid en diversiteit van de bronnen per artikel een goede indicatie voor de kwaliteit van de berichtgeving. De kranten doen het kwantitatief het beste: ze hebben gemiddeld 1,65 bronnen per artikel. Audiovisuele media doen het iets minder goed met 1,55 bronnen en de online media scoren hier het slechtst met gemiddeld 1,4 bronnen per artikel. Dit laatste getal wordt nogal beïnvloed door 112brabant, dat slecht bij 1 op de 10 berichten een bron vermeldt.

Qua diversiteit zijn de bronnen in Eindhoven keurig verdeeld over burgers, maatschappelijk middenveld en institutionele bronnen. Binnen die categorieën valt wel op dat het aandeel ‘deskundigen’ met 5% relatief laag is en dat van bestuur en bedrijven (24% en 18%) relatief hoog.

Naast de algemene analyse hebben de onderzoekers ook ingezoomd op één relevant thema dat tijdens die week in de lokale media een belangrijke rol speelde: de aangekondigde sluiting van zwembad De Tongelreep. Hieruit blijkt de dominante rol van het Eindhovens Dagblad en – in iets mindere mate – Studio040. Het ED neemt ruim de helft van alle artikelen over dit onderwerp voor zijn rekening, Studio040 is goed voor 30%. Omroep Brabant, Eindhoven Dichtbij en Groot Eindhoven doen het met 6, 6 en 3% beduidend slechter. E52 berichtte tijdens de onderzoeksweek niet over dit onderwerp.

Volgens de onderzoekers wordt in Eindhoven – net als elders – veel nieuws vaak gekopieerd. “Als de gemeente Eindhoven een persbericht verspreidt, nemen tien media dat direct min of meer een-op-een over”, zegt Quint Kik, die namens het stimuleringsfonds het onderzoek leidde. “Dat zou je tot de vraag kunnen brengen wat het nieuws nog waard is als het geen nieuwe informatie bevat.” Volledig eigen nieuws is met een lantaarntje te zoeken, zeggen de onderzoekers. Ze concluderen dat dat maximaal 3% van het totale aanbod uitmaakt. Hoe dan ook spelen de traditionele media daar de belangrijkste rol.

Social media
Ook het social media gebruik van de Eindhovense media is onderzocht. Daarvoor werd vooral ingezoomd op het twittergebruik van ED en Studio040. De eerste was goed voor 23 tweets per dag op de account @ED_Eindhoven (een van de 33 actieve twitter-accounts van het ED), de tweede bleef steken op 18 per dag. Het aantal tweets is hoog, maar voor beide media geldt dat de interactie die daarop zou kunnen volgen, achterwege blijft.

De onderzoekers hebben op basis van hun voorlopige conclusies drie aanbevelingen voor de Eindhovense media:

  1. Zorg voor meer diepgang in het bronnengebruik. Deskundigen zijn ondervertegenwoordigd, bedrijven oververtegenwoordigd.
  2. Zet in op eigen nieuwsgaring en produceer minder van hetzelfde.
  3. Zorg voor interactie met de doelgroep, waardoor nieuwsberichten beter worden opgemerkt en een breder publiek trekken.