Ruben Deneer, Foto TU/e
Author profile picture

Er is groeiende internationale belangstelling voor een uitvinding van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Catharina Ziekenhuis. Het gaat om de zogenoemde CoLab-score die als alternatief kan dienen voor een PCR-sneltest bij het controleren van patiënten op Covid-19.

De CoLab-score wordt berekend op basis van veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in het bloed. Hij is ontworpen door Ruben Deneer van de TU/e en klinisch chemicus Arjen-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis (lees ook ons eerdere verhaal hierover).

Streepjescode

Boer: “Op het hoogtepunt van de coronapiek vorig jaar kregen wij de vraag of er geen snellere test was om Covid-19 uit te sluiten. Op de spoedeisende hulp (SEH) is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of een patiënt coronapositief is of niet. Daarvoor zijn we gaan kijken naar de informatie die we al hadden. Bij patiënten die op de SEH binnenkomen, wordt namelijk standaard bloed afgenomen voor een zogenoemde quickscan. Hun bloed wordt op 30 verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in het bloed ook subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn voor Covid-19. Zouden we niet een soort direct herkenbare streepjescode kunnen vinden? En ja, dat blijkt dus te kunnen.”

Europese markt

Samen met het bedrijf Gaston Medical wordt nu hard gewerkt om de CoLab-score klaar te maken voor de Europese markt. Deneer: “Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat elk ziekenhuis andere tests uitvoert op de SEH. Maar dat deel gaan we nu ‘slimmer’ maken zodat ziekenhuizen het sneller kunnen invoeren.”

Daarnaast wordt een subsidie van 150.000 euro van de Europese Unie gebruikt om de gevoeligheid van de CoLab-score verder te verbeteren. De subsidie is afkomstig van het COVID-X programma dat als doel heeft om Covid-19 te verslaan met data-oplossingen.

COVID-X wordt gefinancierd door de EU binnen het Horizon 2020 programma. Er werden 112 aanvragen ingediend. Slechts 15 werden gehonoreerd, waarvan één in Nederland. Het COVID-X-programma streeft ernaar om data-oplossingen in negen maanden klaar te maken voor de Europese markt.

Onze andere verhalen over Covid-19 vindt u hier.