Author profile picture

Zelfs de meest wiskundige benadering kan leiden tot een relativeerbaar oordeel. Dus als het weekblad Elsevier (link, via blendle, tegen betaling) op basis van een reeks objectiveerbare criteria tot de conclusie komt dat van de 50 beste buurten in Nederland geen enkele in Eindhoven te vinden is, dan hoeven we ons echt geen zorgen te maken. Nee, zelfs het feit dat heel Brabant maar één top-50-buurt kan produceren (Loonsebaan in Vught staat op een toch nog eervolle 46ste plaats), mag geen probleem zijn.

Of toch?

Schermafbeelding 2015-07-02 om 21.01.37Als we kijken naar de optelsom van alle buurten per gemeente, dan komt er een minstens zo ontluisterend beeld naar boven. Van de 393 onderzochte gemeenten eindigt Eindhoven op plaats  303. Laat het even bezinken. Plaats 303!

Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergeleken een gemeente met alle andere 393 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot 20 onderwerpen binnen 7 thema’s: 1. Basisvoorzieningen, 2. Plusvoorzieningen, 3. Economie en werk, 4. Groen en blauw, 5. Rust en ruimte, 6. Harmonieus leefklimaat, 7. Bereikbaarheid. In dit overzicht staan alle scores voor Eindhoven onder elkaar.

Dramatisch falen

En wat zien we dan? Dat het qua voorzieningen, economie en bereikbaarheid allemaal prima geregeld is bij ons. Maar dat we dramatisch falen als het gaat om harmonieus leefklimaat of rust en ruimte. Als we daar nog even wat dieper op inzoomen, dan blijkt, volgens Elsevier, dat Eindhoven niet of nauwelijks beschikt over saamhorigheid, dat de verkeersveiligheid pet is en dat misdaad en overlast aan de orde van de dag zijn. De relatief hoge bevolkingsdichtheid hielp niet mee, net zo min als het magere woningaanbod, het gemiddeld kleine perceeloppervlak, de geringe parkeerruimte voor de deur en de grote hoeveelheid files. En oh ja, ook het onderdeel “Nabijheid en verscheidenheid van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie” krijgt de laagste score.

En van wie verliezen we de strijd dan eigenlijk? Van de steden is vooral Amsterdam sterk aanwezig met vijf buurten in de top-50, waarvan de Apollobuurt het hoogst is genoteerd op een 15de plaats. Amersfoort heeft vier buurten in de ranglijst staan. Kijken we naar streken, dan is ‘t Gooi zwaar oververtegenwoordigd met maar liefst zeventien buurten in de top-50 (waaronder winnaar Laren-Zwarteberg). De strook ‘achter de duinen’ van Noord- en Zuid-Holland telt in totaal veertien buurten in de ranglijst, zoals onder meer in Bergen, Bloemendaal en Wassenaar.

Maastricht op 204

Misschien moeten we ons troosten met de gedachte dat het altijd nog erger kan. De beste Limburgse buurt (Villapark Maastricht) staat op 204. Nog erger? Vooruit: de Zeeuwse topper ligt in Vlissingen en staat op plek 536. Maar Flevoland spant de kroon: hun topbuurt ligt in Almere en staat op plaats 567. Hup Eindhoven.

(hoofdfoto: De Twee Bergen, een heerlijke buurt maar desondanks onvindbaar op de lijst van Elsevier)

Schermafbeelding 2015-06-26 om 23.28.36