© Peter McDermott
Author profile picture

De gemeente Eindhoven krijgt €4.650.000 van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. In deze ‘proeftuin’ wordt een warmtenet aangelegd en krijgen bewoners ondersteuning om van het aardgas af te gaan.

Vanuit een biomassa-centrale in Meerhoven, die gebruik maakt van lokaal snoeihout, wordt nu al warmte geleverd aan het warmtenet in die wijk. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een uitbreiding van het warmtenet naar de wijk ’t Ven. Dit is technisch mogelijk, maar financieel bleek dit niet haalbaar. Met het geld vanuit het Rijk gaat dit wel lukken. In het programma Aardgasvrije Wijken wordt 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor in totaal 20 wijken, waarvan ’t Ven er een is.

De gemeente gaat samen met bewoners en andere betrokkenen verder onderzoeken hoe de aanleg van het warmtenet succesvol gemaakt kan worden. Naast het warmtenet, kunnen woningeigenaren, bedrijven en woningcorporaties namelijk ook nog kiezen voor andere alternatieven om aardgasvrij te worden.

Aan het einde van 2019 moet er een plan op tafel liggen voor het gefaseerd overstappen op alternatieven voor aardgas, in 2030 moet de wijk ’t Ven volledig aardgasvrij zijn.