Stadhuis Eindhoven
Author profile picture

Eindhoven krijgt eenmalig 21 miljoen euro uit de ‘stroppenpot’ van de VNG. Op die manier komt er een tegemoetkoming voor de onverwachte extra kosten die gemaakt moesten worden vanwege de decentralisering van een aantal Rijkstaken, onder meer op het ‘sociaal domein’. Het gaat hierbij om de tekorten op nieuwe gemeentelijke taken Jeugd en Wmo, die overgeheveld zijn naar gemeenten.

De tekorten van het sociaal domein van de afgelopen jaren heeft de gemeente grotendeels moeten dekken uit het weerstandsvermogen, dat daartoe moest worden verlaagd. Met deze éénmalige uitkering kan gemeente Eindhoven het weerstandsvermogen weer aanvullen.

Naar aanleiding van de tekorten in het sociaal domein van gemeenten in het hele land is een Fonds Tekortgemeenten ingesteld. Het VNG-bestuur had 200 miljoen euro te verdelen over de gemeenten die een aanvraag hebben gedaan. Eindhoven had 28 miljoen euro aangevraagd.

De VNG stelde in juni criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds vast. In totaal is meer aangevraagd dan de beschikbare 200 miljoen. Dit laat zien dat de tekorten in het sociaal domein aanzienlijk zijn. Van alle Nederlandse gemeenten krijgt Venlo het meeste geld uit de stroppenpot.